Sigrid Charlotte Sturlason

Liste Ingeniør & TeknologiListen
Alder / Age 31
Arbejdssted / Workplace Moe A/S
Uddannelse / Education Diplomingeniør | Cand.scient
Retning / Field Bygningsdesign | Teknoantropologi
Hvem er jeg?
Jeg hedder Sigrid, 31 år, uddannet bygningsdesigningeniør og teknoantropolog. Jeg bor på Nørrebro med min kæreste og vores nyfødte datter. Jeg arbejder som rådgiver i brugerinddragelse og bæredygtighed på tværs af teknologiske sektorer; byggeri såvel som infrastruktur og byudvikling.

Jeg sidder i bestyrelsen for det fagtekniske selskab IDA Byg.
Hvorfor stiller jeg op?

Jeg har selv en tværfaglig profil, og jeg ser gerne at der skabes større tværfaglig sammenhængskraft på tværs af de teknologiske områder, som IDA repræsenterer.

Ingeniør & TeknologiListen er den liste, som jeg spejler mig bedst, og bedst varetager mine interesser. Det er teknologiinteressen, der driver værket, og jeg finder, at det er enormt vigtigt, at listen bliver godt repræsenteret i repræsentantskabet og hovedbestyrelsen.  

Listen kæmper for en lang række mærkesager, som vi synes er vigtige for os, herunder at foreningen er til stede i hele landet og med stærk lokal repræsentation. Det medfører, at foreningen er forankret lokalt og forbliver tæt på sine medlemmer. Det er også vigtigt, at foreningen iagttager de bevægelser, der sker i samfundet, så den kan ændre sig dynamisk og tilpasse sig til medlemmerne og tendenserne i samfundet generelt.  

Det er forsat vigtigt, at IDA påvirker verdenen og politikkerne lokalt, nationalt og globalt, så videnskab og fakta kommer til at tegne den vej, vi skal bevæge os. At vores viden medvirker til at udvikle andre medlemmer, og at vi bidrager konstruktivt til at øge væksten, samfundssindelaget og teknologi-forståelsen i Danmark. Viden forpligter, men den er ikke meget værd medmindre den kan forklares og formidles.

Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg har været aktiv i IDA i over 8 år, og derfor kender jeg de dynamikker, der driver det faglige engagement i vores forening. En stemme på mig er en stemme på Ingeniør & TeknologiListens arbejde for det regionale og fagtekniske arbejde, der bistår dig i at øge din viden og kompetence. En forening, der lytter til dine og mine interesser og omsætter dette til nye muligheder for dig og mig.

Kandidater i