Poul Erik Rask

Liste Ingeniør & TeknologiListen
Alder / Age 72
Uddannelse / Education Teknikumingeniør
Retning / Field Svagstrøm
Hvem er jeg?
Jeg har altid gerne villet lave frivilligt arbejde, derfor sagde jeg ja til at lave fagtekniske arrangementer i E-& IT-Gruppen. Senere har jeg også lavet sociale arrangementer i Ålborg afdelingen. Jeg har været aktiv i mere end 30år, så det er blevet til mange arrangementer, til stor glæde for mig og forhåbentligt også for deltagerne.

Jeg har desuden deltaget i Arbejdsmarket-udvalget og har har i flere perioder været valgt til repræsentantskabet.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg har altid fokuseret på IDA's lokale tilstedeværelse. Nordjyske ingeniører skal have mulighed for at deltage i arrangementer af høj kvalitet og kunne skabe et godt socialt netværk.

Kandidater i