Stefan Overby Stamm

Liste Ingeniør & TeknologiListen
Alder / Age 41
Arbejdssted / Workplace Dymak A/S
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Teknologibaseret forretningsudvikling
Hvem er jeg?
Jeg stiller op for at få større indflydelse i IDA. Jeg har to drenge, 5år og 7 år, og investerer en del af min tid i, at de skal have de bedste vilkår, når de vorkser op. Ingeniører kommer til at være afgørende for en succesfuld grøn omstilling gennem tekologi og forretningsudvikling. IDA har med +139.000 medlemmer et stort potentiale til at accellerere en positiv udvikling af innovation og forskning der kan sikre Danmarks konkurrenceevne.

Videndeling og netværk har optaget mig meget i min karriere, og jeg arbejder altid på at skabe synergi. I IDA vil jeg gerne bidrage til vi opnår endnu mere synergi, og at vi får skabt endnu stærkere relationer mellem ingeniører - Aktivie i IDA, medllemer i IDA, ansatte i IDA og samtlige øvirge intressenter.

Det vil være en fornøjelse for mig at bidrage til at udvikle IDA, så vil kan få mest muligt ud af det kæmpe store fælles potentiale. 

Sæt gerne en stemme på mig, og få gerne din kolega til at gøre det samme ;)

https://www.linkedin.com/in/stefanoverbystamm/


Hvorfor stiller jeg op?

Overordnet er jeg glad for, at alle listerne arbejder i stort set samme retning og baserer sig på nogle, i mine øjne, sunde værdier, men Ingeniør & TeknologiListen er den liste, jeg har valgt at stille op for. Jeg er blevet taget godt i mod af listen, og har udelukkende mødt mennesker, der brænder for IDA og for at udvikle IDA til noget endnu bedre sammen.

Listen kæmper for en lang række mærkesager, som vi synes er vigtige for os, herunder at foreningen er til stede i hele landet og med stærk lokal repræsentation. Det medfører, at foreningen er forankret lokalt og forbliver tæt på sine medlemmer. Det er også vigtigt, at foreningen iagttager de bevægelser, der sker i samfundet, så den kan ændre sig dynamisk og tilpasse sig til medlemmerne og tendenserne i samfundet generelt.  

Det er forsat vigtigt, at IDA påvirker verdenen og politikkerne lokalt, nationalt og globalt, så videnskab og fakta kommer til at tegne den vej, vi skal bevæge os.

At vores viden medvirker til at udvikle andre medlemmer, og at vi bidrager konstruktivt til at øge væksten, samfundssindelaget og teknologi-forståelsen i Danmark. Viden forpligter, men den er ikke meget værd medmindre den kan forklares og formidles. 


Hvorfor skal man stemme på mig?
Fordi jeg har et skarpt øje for at omsætte ressourcer til udvikling, og fordi jeg igennem god kommunikation er i stand til at få mennesker til arbejde sammen om fælles visioner.

Jeg investerer min tid som aktiv i IDA i at udvikle organisationen til at betyde mest muligt for os alle sammen, også alle dem dem der ikke er medlemmer i IDA.

En stemme på mig er en stemme på Ingeniør & TeknologiListens arbejde for det regionale og fagtekniske arbejde, der bistår dig i at øge din viden og kompetence. En forening, der lytter til dine og mine interesser og omsætter dette til nye muligheder for dig og mig. 

Kandidater i