Anders Thanning

Liste Ingeniør & TeknologiListen
Alder 70
Arbejdssted Kuben Management A/S
Uddannelse Civilingeniør
Retning Byggeteknologi
Hvem er jeg?

Ledelse, strategi, rådgivning, forretning, netværk, proces og resultatskabelse:

Jeg har i en årrække været kommunal topleder indenfor teknik- og miljøområdet, hvor jeg har stået i spidsen for et utal af strategi-, udviklings- og forandringsprocesser. Ligeledes har jeg haft et stort myndighedsansvar, driftsansvar og gennemfart en lang række betydelige bygge- og anlægsopgaver.

Aktuelt er jeg udviklingschef i bygherrerådgivnings- og projektudviklingsvirksomheden Kuben Management A/S, hvor jeg har ansvar for netværksdannelse indenfor den offentlige sektor og arbejder med initiering af nye opgaver og udvikling af nye ydelser.

Har stor erfaring med bestyrelsesarbejde og tillidshverv, blandt andet har jeg været medlem af IDAs hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

Min drivkraft er et stærkt samfundsengagement og et positivt livssyn. Jeg er stærk til Ledelse, strategi, rådgivning, forretning, netværk, proces og resultatskabelse. Har let ved at være en ledende kraft, der lander bade processer og resultater i et dynamisk samspil med andre. Jeg bedriver ledelse og samarbejde ud fra nøgleordene; resultatfokus, problemløsning og anerkendelse. 

Hvorfor stiller jeg op?

Mit politiske projekt er:

IDA har nu over 130.000 medlemmer og vil forventelig fortsat vækste.

Det er en kæmpe succes, som kun kan fastholdes og udvikles, hvis medlemskabet virkelig giver medlemmerne i hele landet noget i dagligdagen og træder til i situationer, hvor medlemmet har et individuelt behov.

IDA skal fortsat og med endnu større styrke engagere sig i og understøtte samfunds- og teknologiudviklingen ved blandt andet, at sætte medlemmernes unikke viden og erfaring i spil - nationalt, regionalt og lokalt.

Hvorfor skal man stemme på mig?

Du skal stemme pa mig, fordi:

- Jeg stiller mine omfattende kompetencer, min hele personlighed samt mine store erfaringer til rådighed i relation til det politiske arbejde i og den politiske ledelse af Ingeniørforeningen.

- Jeg vil arbejde benhårdt for Ingeniør & TeknologiListens vision, program og budskab.


Kandidater i