Marie Louise Esbech

Liste Ingeniør & TeknologiListen
Alder 39
Arbejdssted Ferrosan Medical Devices A/S
Uddannelse Civilingeniør
Retning Kemi
Hvem er jeg?
Jeg er Civilingeniør indenfor Kemi og har arbejdet mange år i den pharmaceutiske medicinal industri, men har de sidste par år arbejdet indenfor medical devices. Har arbejdet en del som projektingeniør og har været en del år i Regulatory Affairs. Jeg bor i Værløse med min mand og tre skønne børn.

Jeg bruger en del af min tid som frivillig i IDA og arrangerer en masse gode arrangementer for vores skønne medlemmer i alle aldre. Jeg er medlem af tre bestyrelser i Nordsjælland (Furesø/Egedal, Ungeudvalget og Regionrådet i Nordsjælland) og gør mit bedste til at ryste IDA medlemmer sammen og gøre det til et rart sted at være. Jeg har to formandsposter for henholdsvis Furesø/Egedal og Ungeudvalget.

Jeg blev i November 2021 færdig med IDA Talent uddannelsen, hvor jeg har udviklet mig selv og fået bedre forståelse for strategiudvikling og bestyrelsesarbejde samt konflikthåndtering. Det giver mig personligt meget, at kunne udvikle mig gennem arbejdslivet, privat og kompetencemæssigt, at netværke med andre fagligt stærke teknologinteresserede.
Hvorfor stiller jeg op?

Ingeniør & TeknologiListen er den liste, som jeg spejler mig bedst i samt bedst varetager mine interesser. Det er teknologiinteressen, der driver værket, og jeg synes, at det er enormt vigtigt, at listen bliver godt repræsenteret i repræsentantskabet og i hovedbestyrelsen.  

Listen kæmper for en lang række mærkesager, som vi synes er vigtige for os, herunder at foreningen er til stede i hele landet og med stærk lokal repræsentation. Det medfører, at foreningen er forankret lokalt og forbliver tæt på sine medlemmer. Det er også vigtigt, at foreningen iagttager de bevægelser, der sker i samfundet, så den kan ændre sig dynamisk og tilpasse sig til medlemmerne og tendenserne i samfundet generelt.  

Det er forsat vigtigt, at IDA påvirker verdenen og politikkerne lokalt, nationalt og globalt, så videnskab og fakta kommer til at tegne den vej, vi skal bevæge os. At vores viden medvirker til at udvikle andre medlemmer, og at vi bidrager konstruktivt til at øge væksten, samfundssindelaget og teknologi-forståelsen i Danmark. Viden forpligter, men den er ikke meget værd medmindre den kan forklares og formidles. 

Hvorfor skal man stemme på mig?
En stemme på mig er en stemme på Ingeniør & TeknologiListens arbejde for det regionale og fagtekniske arbejde, der bistår dig i at øge din viden og kompetence. En forening, der lytter til dine og mine interesser og omsætter dette til nye muligheder for dig og mig. 

Kandidater i