Liste Ingeniør & TeknologiListen
Alder / Age 81
Arbejdssted / Workplace Rådgivende Ingeniørfirma Svend Larsen
Uddannelse / Education Teknikumingeniør
Retning / Field Maskinretning, teknikumingeniør
Hvem er jeg?
Jeg er selvstændig rådgivende ingeniør siden 1984, og har i de sidste mange år arbejdet med Maskindirektivet og risikovurdering for en stor vifte af danske industrier (Haldor Topsøe, Christian Hansen, Novozymes, NNI, SOCO System og mange andre).

Jeg har siden ca. 1970 arbejdet som frivillig i IDA med at lave arrangementer for medlemmerne, gå hjem møder, virksomhedsbesøg og int. Konferencer sammen med ASME (American Society of Mechsnical Engineers) . Først for IS og senere ved fusionen i 1995, hvor jeg stiftede Dansk Maskinteknisk Selskab, nu IDA Mechanical.

Som aktiv i foreningen får man mulighed for at lave spændende arrangementer og møde interessante menneske som fx den danske astronaut Andreas Mogensen. Det blev en historisk dag for IDA med et meget flot arrangement endda med ministerbesøg. Jeg fik idéen til, at han fik sin navneplade nedlagt foran indgangen til Ingeniørhuset. Se selv efter næste gang du besøger IDA.

Hvorfor stiller jeg op?
Jeg stiller op for Ingeniør & TeknologiListen fordi det er den liste, der bedst varetager mine interesser. Jeg finder, at det er enormt vigtigt, at listen bliver godt repræsenteret i repræsentantskabet og hovedbestyrelsen for derved at styrke det fagtekniske arbejde og få bedre hjælp fra de fagtekniske koordinatorer

Kandidater i