Louise Vils Græsborg

Liste Ingeniør & TeknologiListen
Alder / Age 40
Arbejdssted / Workplace Beumer Corperation
Uddannelse / Education Eksportingeniør
Retning / Field Eksport og teknologi, ing.prof.bach.
Hvem er jeg?
Efter 6 år i BEUMER Group Århus tog jeg springet og blev overflyttet til vores amerikanske afdeling i New Jersey. 
Som Technical Project Lead i Customer Support afdelingen arbejder jeg delvist som teknisk projektleder og delvis som Key account manager for Walmart.  
Jeg har de sidste 10 år været aktiv i IDA både regionalt og nationalt. Jeg har haft 6 år som AR medlem og haft flere poster i regionalt regi. senest som formand for kvindeudvalget i IDA Østjylland. Pt. er jeg medlem af sanktionerings- og eksklusionsudvalget.  
Hvorfor stiller jeg op?

Selvom jeg er udstationeret, er det vigtigt for mig at vide at repræsentantskabet i IDA fortsat arbejder som en forening, som jeg kan identificere mig med. Jeg stiller derfor op for Ingeniør & TeknologiListen da det er den liste, som bedst varetager mine interesser.

Hvorfor skal man stemme på mig?

En stemme på mig er en stemme på Ingeniør & TeknologiListens arbejde

Kandidater i