Heidi Gade Andersen

Liste Ingeniør & TeknologiListen
Alder / Age 46
Arbejdssted / Workplace Krüger A/S
Uddannelse / Education Diplomingeniør, MSc i organisk kemi
Retning / Field Kemi
Hvem er jeg?
Jeg er ansat som projektingeniør i Krüger A/S afdeling i Aarhus, hvor mine primære arbejdsopgaver er udvikling og test af løsninger til rensning af industrispildevand, samt kortlægning og optimering af spildevandsprocesser.

Jeg har været aktiv i IDA siden 2012. Først som formand for Holstebro afdelingen og nu som formand for IDA Vestjylland samt talsmand for Regionernes Koordineringsudvalg (KUR). Udover de interne poster i IDA, er jeg også udpeget til Regionernes Arbejdsmarkedsråd i Vestjylland (RAR Vest), hvor jeg har siddet som akademisk repræsentant siden 2018.

Jeg sætter stor pris på det netværk, jeg har igennem IDA og brænder for at lave en masse attraktive faglige og sociale arrangementer til gavn for IDA’s medlemmer i lokalområderne.

Sidste år deltog jeg på IDAs Talentuddannelse og fik en meget større indsigt i og forståelse for det politiske arbejde i IDA. Jeg synes, det er fantastisk, at man som aktiv har mulighed for at præge dagsorden i IDA og ser frem til at benytte den viden, jeg har erhvervet mig gennem Talentuddannelsen.

Hvorfor stiller jeg op?

IDA er en unik forening af aktive frivillige, der udbyder flere tusinde faglige og sociale arrangementer i hele landet gennem de fagtekniske og regionale netværk. Dette fantastiske frivillige arbejde er en vigtig del af vores identitet som forening og giver vores medlemmer et uvurderligt netværk.

Netop derfor stiller jeg op, så jeg kan arbejde for at IDA fortsat er en forening båret af frivillige rundt i lokalafdelinger og udvalg samt at de mange goder, som IDA i dag tilbyder sine medlemmer bevares. IDA skal fortsat være det oplagte valg, når man overvejer medlemskab af en fagforening.

Hvorfor skal man stemme på mig?

En vigtig mærkesag for mig er, at det frivillige arbejde i foreningen fortsat skal bygges på en tillidsbaseret decentral styreform, som er stærk forankret i alle landets regioner. 

Du skal stemme på mig, hvis du mener, at det er vigtigt, at IDA tilbyder attraktive faglige og sociale arrangementer i hele landet.

Du skal stemme på mig, hvis du mener, at det er vigtigt at værne om IDAs frivillige kræfter.

En stemme på mig er en stemme for de mange 1000 aktive i IDA, der på frivillig basis sørger for at skabe mere end 3000 årlige arrangementer.
Who am I?
I am employed as a project engineer at Krüger A/S in Aarhus. My primary work areas are testing, optimization, and development of solutions for industrial wastewater treatment.

I have been part of IDA since 2012, first as chairman of the department in Holstebro and now as chairman of IDA Vestjylland and the Regions Coordination Committee (KUR). Since 2018, I have also been the academic representative of the Regions' Labor Market Council in Vestjylland (RAR Vest).

I really appreciate the network I have established through IDA and am passionate about making locale and attractive professional or social events for the benefit of IDA’s members.

Last year, I participated in IDA's Talent Training and gained a much greater insight and understanding of the political work in IDA and I’m looking forward to use the acquired knowledge.

Why am I a candidate?
IDA is a unique association of volunteers that through the technical and regional networks yearly offers thousands of professional and social events. This amazing work carried out by these volunteers is an important part of our identity as an association and provides our members with a valuable network.

Precisely for this reason, I’m a candidate. I want to ensure that IDA remains an association focused on the importance of local volunteers, and that the many benefits that IDA offers its members today are preserved. IDA should continue to be the obvious choice when considering union membership.

Why should you vote for me?
For me personally, it's important that the voluntary work in the association continue to be built on a trust-based decentralized organization with strong roots in all regions of the country.

You should vote for me, if you think it's important that IDA offers attractive professional and social events in all regions.

You should  vote for me, if you believe it's important to protect and support IDA's volunteers.

A vote for me, is a vote for the 1000 of volunteers in IDA, who on a voluntary basis create more than 3000 annual events

Kandidater i