Lisa Sørensen

Liste Ingeniør & TeknologiListen
Alder 36
Arbejdssted Bygningsstyrelsen
Uddannelse Civilingeniør i arkitektur
Retning Byggeri og ledelse
Hvem er jeg?

Jeg er civilingeniør fra Aalborg Universitet og arbejder som projektchef og teamleder i Bygningsstyrelsen, hvor jeg står bag succesfulde projekter som den nye arkitektskole i Aarhus. Senest er jeg flyttet ind til Folketinget, hvor jeg sammen med mit team varetager bygherrerollen på et stort, komplekst projekt. 

Jeg interesserer mig for mennesker, adfærd og kulturdannelse og har gennem ledelsesprincipper og metoder fra forhandlingspsykologi udviklet en ny udbuds- og samarbejdsmodel.  På baggrund heraf blev jeg i 2020 kåret som Årets Talent i byggebranchen og i 2021 tildelt Arkitektforeningens Æreskalejdoskop.

Jeg sidder i bestyrelsen for det fagtekniske selskab IDA BYG og har tidligere været involveret i regionalt arbejde i IDA Nord. Jeg har netop afsluttet IDA's Talentuddannelse, som har givet mig en god forståelse for IDA som en demokratisk organisation.

Hvorfor stiller jeg op?
Jeg stiller op, fordi jeg har lyst til at gøre en forskel for IDA's medlemmer. For mig er IDA meget mere end blot en fagforening. Det er en interesseorganisation og et fagligt og professionelt fællesskab båret på et stærkt fundament af frivillige.
 
IDA er en stærk forening, men jeg tror på, at vi kan blive endnu stærkere. Sammen med vores formandskandidat, Aske, og et bagland af dygtige kandidater i hele landet på Ingeniør & TeknologiListen, har jeg evnerne og handlekraften til at sætte en klar retning for foreningen.

 Mine mærkesager:

  • Høj faglighed er kodeordet, når jeg tænker på IDA's medlemmer. Det skal vi understøtte gennem attraktive medlemstilbud, spændende arrangementer og rammerne om et balanceret arbejdsliv.
  • En stærk stemme i samfundsdebatten. IDA skal udnytte sin position og skubbe til højaktuelle dagsordener inden for f.eks. klima, miljø, diversitet og ligestilling. Vi skal være teknologiens stemme og lade fakta tale.
  • Effektivisering af IDA som organisation. Vi skal have en mere målrettet brug af foreningens ressourcer, så vi sikrer gode tilbud i hele landet og samtidigt holder kontingentet lavt. Foreningen bærer præg af fusionen mellem to foreninger for over 25 år siden. Det skal vi have ryddet op i.
Hvorfor skal man stemme på mig?

Du skal stemme på mig fordi du ligesom mig tror på, at det unikke ved IDA er det faglige og professionelle fællesskab.

Jeg har både arbejdsmæssigt og i IDA-regi bevist, at jeg kan få mennesker til at samarbejde og vidensdele på tværs af fagligheder. Det er der behov for i et repræsentantskab, hvor der er mange interesser i spil.  

Jeg har strategisk sans, er en dygtig forhandler og tror på, at de bedste resultater skabes i fællesskab med andre.

Jeg drives hver dag af at gøre en forskel og har en naturlig nysgerrighed på, hvordan vi kan gøre tingene bedre til glæde for foreningen, de frivillige og dig som medlem.

Who am I?
I am a civil engineer educated from Aalborg University and head of award winning building projects as the new school of architecture in Aarhus. Currently I work for the Danish Parliament.
Why am I a candidate?

I am motivated to make a difference for the members of IDA. To me IDA is much more than a union. It is a professional community based on volunteers.

 My key issues:

  • IDA should support the members with professional events and god working conditions
  • IDA must be the voice of technology in the public debate and insists that "facts are facts"
  • IDA should be more efficient and have a focused use of resources
Why should you vote for me?

I have strategic sense, am a skilled negotiator and believe that the best results develops in partnership with others. This is needed in a board of representatives where many interests are at stake.

Kandidater i