Ib Steen Olsen

Liste Ingeniør & TeknologiListen
Alder / Age 83
Arbejdssted / Workplace DTU Management Engineering
Uddannelse / Education Akademiingeniør
Retning / Field Bygning, akademiingeniør
Hvem er jeg?
Erhvervsmæssigt har jeg gennem min karriere været knyttet til byggerietsudvikling.
Det er sket gennem ansættelser hos rådgivende ingeniører,Boligministeriet/Byggeriets Udviklingsråd, Erhvervs- og Byggestyrelsen/Økonomi og Erhvervsministeriet, Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet og DTU samt en udstrakt indsats som kursusleder og foredragsholder, se også LinkedIn
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg har gennem mange års deltagelse i hovedbestyrelse og repræsentantskab samt i den teknisk-faglige organisation arbejdet for udvikling af ingeniørens rolle i samfundet.
Det gælder eksempelvis gennem formandskabet i fem år 1981-86 for Bygningsingeniørgruppen, nu IDA Byg.
Modtog i 2012 Bygningsingeniørernes Hæderspris.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg vil fortsat arbejde for de bedst mulige vilkår for større kompetencer foringeniørerne gennem IDA's tilbud til medlemmerne om teknisk-fagligeaktiviteter.

Kandidater i