Liste Ingeniør & TeknologiListen
Alder 36
Arbejdssted Sintex A/S
Uddannelse B.Sc. in Engineering
Retning Industriel produktion
Hvorfor stiller jeg op?

Ingeniør & TeknologiListen er den liste, som jeg spejler mig bedst, og bedst varetager mine interesser. Det er teknologiinteressen, der driver værket, og jeg finder, at det er enormt vigtigt, at listen bliver godt repræsenteret i repræsentantskabet og hovedbestyrelsen.  

Listen kæmper for en lang række mærkesager, som vi synes er vigtige for os, herunder at foreningen er til stede i hele landet og med stærk lokal repræsentation. Det medfører, at foreningen er forankret lokalt og forbliver tæt på sine medlemmer. Det er også vigtigt, at foreningen iagttager de bevægelser, der sker i samfundet, så den kan ændre sig dynamisk og tilpasse sig til medlemmerne og tendenserne i samfundet generelt.  

Det er forsat vigtigt, at IDA påvirker verdenen og politikkerne lokalt, nationalt og globalt, så videnskab og fakta kommer til at tegne den vej, vi skal bevæge os. At vores viden medvirker til at udvikle andre medlemmer, og at vi bidrager konstruktivt til at øge væksten, samfundssindelaget og teknologi-forståelsen i Danmark. Viden forpligter, men den er ikke meget værd medmindre den kan forklares og formidles. 

Hvorfor skal man stemme på mig?
En stemme på mig er en stemme på Ingeniør & TeknologiListens arbejde for det regionale og fagtekniske arbejde, der bistår dig i at øge din viden og kompetence. En forening, der lytter til dine og mine interesser og omsætter dette til nye muligheder for dig og mig. 

Kandidater i