Daniel Dittlau Pedersen

Liste Ingeniør & TeknologiListen
Alder / Age 41
Arbejdssted / Workplace Foss Analytical A/S
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Elektronik
Hvem er jeg?
Jeg arbejder til daglig med at lave analyseudstyr til fødevareindustrien, som embedded software ingeniør hos Foss Analytical A/S i Hillerød. Før dette har jeg arbejdet som automationsingeniør inden for medicinalindustrien.
Jeg har de sidste 5 år haft fornøjelsen af at være formand for IDA København, dog er jeg lige flyttet til Nordsjælland, hvor jeg i fremtiden også regner med at bidrage til det regionale IDA arbejde der. Derudover har jeg i den sidste valgperiode været suppleant til repræsentantskabet i både IDA og AKA.
Jeg har tidligere organisatorisk erfaring uden for IDA som bl.a.:
- Formand for ”foreningen for akademisk videndeling og formidling” og ”Braintrust Base”
- Medlem af bestyrelsen for virksomhedsgruppen hos NNE
- Medlem af bestyrelsen hos andels- og ejerforeninger, både som formand og menigt medlem
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg vil gerne gøre en indsats for at styrke IDA som en fagforening, som tiltrækker medlemmer, og som formår at få medlemmer til aktivt at bidrage til og deltage i det faglige fællesskab.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg vil være med til at videreføre og udvikle IDA både som fagforening og som fagfællesskab. Jeg mener, de mange aktive vi har, og som laver så mange arrangementer i IDA, både på regions- og fagteknisk niveau, er med til at fastholde og tiltrække medlemmer, hvor de andre fagforeninger kæmper med dette. Derfor er denne unikke styrke så vigtig at bibeholde, og skal tilføjes de nødvendige midler for at kunne fastholdes.
Derudover må man selvfølgelig ikke glemme fagforeningsdelen, og denne skal selvfølgelig også prioriteres højt, samt at de forskellige fordele og økonomiske incitamenter, som IDA tilbyder sine medlemmer, heriblandt billige forsikringer og fordele hos Lån og Spar bank, også er blandt grundene til, at medlemmerne tilvælger IDA og bevarer deres medlemskab.
Who am I?
I work as an embedded software engineer at Foss Analytical A/S in Hillerød, making analytical equipment for the food industry. Before that I worked as an automation engineer within the pharmaceutical industry.
The last 5 years i’ve had the pleasure of being Chairman of IDAs Copenhagen region, but since i've now moved to the North Sealand region, im hoping to in the future to be supporting the regional work there instead. In the last election period I have also been acting as substitute for the Board of Representatives in both IDA and AKA.
I also previously had organisational experience outside IDA as among others:
- Member of the board of the academic association at NNE
- Chairman of ”Foreningen for akademisk videndeling og formidling” and ”Braintrust Base”
- Member of the board at various homeowner’s associations, as both member and chairman

Why am I a candidate?
I want to make an effort in order to strengthen IDA as an association which attracts members, and which is able to get members to actively participate to the professional community.
Why should you vote for me?
I want to contribute to continuing and developing IDA both as a union as well as an professional community.
I believe that active members, who are producing so many events in IDA, social as well as technical, are the key part of maintaining and attract members, where a lot of other unions struggle with these issues. That is why this unique strength is so important to maintain, and need proper support to do so.
At the same time, it is important to acknowledge, that the union part is one of the most important services, and as such must be given high priority as well.
Last but not least, the various benefits and financial incentives that IDA offers its members, including cheap insurance and benefits with ”Lån og Spar” bank, are also among the reasons why members choose IDA, and
retain their membership, so this should of course also be preserved and strengthened.

Kandidater i