Carsten S. Nilsson

Liste Ingeniør & TeknologiListen
Alder / Age 56
Arbejdssted / Workplace Projectum ApS
Uddannelse / Education Civilingeniør, DTU
Retning / Field Maskin
Hvem er jeg?
Jeg har været aktiv i IDA siden ca. 4 måneder efter jeg blev færdiguddannet som Maskiningeniør fra DTU. Et medlem af den daværende Maskintekniske Gruppe i DIF rekrutterede mig, og siden har jeg på bedste vis bidraget til at arbejde for maskiningeniørerne i IDA.

I flere perioder har jeg fungeret som formand for det lokale maskinudvalg i København og i flere perioder som formand for selskabet, der dækker hele landet. Hjertet har altid ligget hos det maskintekniske område, hvor jeg uafbrudt har fungeret som menigt bestyrelsesmedlem, når jeg ikke har været formand. I dag har maskinområdet kontakt til ASME, IMECHE, JSMA, CMES og flere andre maskinorganisationer rundt om i verden.

Det er ligeledes blevet til en lang række andre tillidsposter i IDA herunder FKU, formand for SKU og menigt medlem af samme. SKU er Selskabernes Koordineringsudvalg, der varetager og udvikler forholdende for alle IDAs mangefacetterede selskaber, som for mig er kernen i IDA.

Professionelt sammen med gode kollegaer etablerede jeg virksomheden  Projectum, som vi 2021 valgte at sælge, så det kunne få endnu større succes globalt. Nu er jeg 18 år efter, også efter at have skrevet et par bøger, tilbage i det konsulentarbejde, som virksomheden blev grundlagt på - systemer til projekt-, ressource- og porteføljeledelse.


Hvorfor stiller jeg op?
IDA er rigtig god til mange ting, men for mig har det essentielle altid været det "løse" kollegiale sammenhold, det der fx kan hjælpe med råd eller vejledning eller give en anbefaling, når man skal skifte arbejde.

Det ville jeg ønske, at langt flere kunne opleve og blive fascineret af. Forhåbentlig kan andre blive inspireret ved de mange højt faglige arrangementer, som jeg og andre ildsjæle utrætteligt skaber hvert år, så de kommer til at opleve det samme berigende arbejde.

I min virksomhed har vi hele tiden dyrket en iværksætter kultur, en kultur jeg bringer med i IDA, som jeg på det faglige område ser fungere lige så fantastisk som i en virksomhed - det handler om mennesker, men de skal stadig behandles godt og inspireres fra tid til anden.

IDA består af så utroligt mange ting og forskellige indsatsresorter så som globalisering, internationale kontakter til andre ingeniørforeninger, påvirkning af samfundet, politikere og samfundsdebatten i øvrigt for at nævne nogle få. Det hele er vigtigt, men måske listens politik, som jeg også har været bidragsforfatter til kan summere det hele op.

Læs videre her: Politik og Mærkesager – Ingeniør & TeknologiListen (xn--ingenirogteknologilisten-5pc.dk)


Hvorfor skal man stemme på mig?
Det er bemærkelsesværdigt, hvilken platform IDA besidder og den enorme viden, som ingeniører er villige til at dele, inspirere og uddanne hinanden med.
At IDA bevarer denne gamle tradition og sørger for, at de der arbejder for det, trives endnu bedre i hele landet, det er det, som en stemme på mig hjælper med. Der skal kæmpes for enhver frivillig ildsjæl i IDA og de hænger ikke på træerne.

Kandidater i