Ricky Kofoed-Madsen

Liste Ingeniør & TeknologiListen
Alder / Age 50
Arbejdssted / Workplace Rigspolitiet
Uddannelse / Education CISSP / CCSP
Retning / Field Informationssikkerhed
Hvem er jeg?
Jeg er et relativt nyt medlem af IDA
Jeg har arbejdet i mange år med informationssikkerhed i Rigspolitiets Koncern IT
Bor i Egedal kommune


Hvorfor stiller jeg op?
Jeg anser IDA som meget andet end en traditionnel fagforning. Jeg mener at frivillige arrangementer - både sociale og faglige - har en stor betydning for medlemmerne opfattelse af IDA.
Frivillighed er en stor del af min hverdag. 
Jeg er bestyrelsesmedlem i en lokal vælgerforning, Jeg har gennem rigtig mange år været medlem af frivillige bestyrelser i grundejerforeninger, boligforeninger, skolebestyrelser mv.

Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg vil være med til at understøtte og videreudvikle medlemsarrangementer - af medlemmer og for medlemmer.
Ved at understøtte medlemsarrangementer undersøttes medlemmernes sociale netværk. Dette kan også være til meget stor gavn i medlemmernes professionelle virke. 

Kandidater i