Joachim Buck

Liste Bæredygtig Ledelse
Alder / Age 33
Arbejdssted / Workplace Metalpres Haarby A/S
Uddannelse / Education Diplomingeniør
Retning / Field Bachelor of Engineering in Global Business Engineering, Horsens

Kandidater i