Jan Blok Sillesen

Liste Private Ingeniører - pi
Alder 64
Arbejdssted NetDesign - TDC A/S
Uddannelse Diplomingeniør
Retning IT, Wi-Fi, Elektronik, ing.prof.bach.
Hvem er jeg?
Diplomingeniør svagstrøm,  dimitteret i 1984 fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus.

Hvorfor stiller jeg op?
Jeg opstiller for at bringe fokus på PI - Private Ingeniørers - synspunkter i IDA.
IDA skal fremadrette sikres en stærk faglig position, som sikrer ingeniørernes faglige kompetencer gennem fortsat uddannelse.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Vil arbejde for bedre indflydelse til de privat ansatte IDA-medlemmer – vi udgør majoriteten i IDA.

Vil arbejde for en reel senior politik, som blandt andet betyder, at nedsættelsen i arbejdstid og løn, også betyder en reel og tilsvarende reduktion i arbejds byrden.

Kandidater i