Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder / Age 60
Arbejdssted / Workplace Grundfos A/S
Uddannelse / Education Master
Retning / Field Nanoscience
Hvem er jeg?

Jeg er mange ting, men først og fremmest er jeg i hjertet, ægtemand, far og ingeniør.

Derudover er jeg er en person der holder af mennesker og tror på der bedste i os alle.

Jeg er gift med Lise og sammen har vi to fantastiske voksen børn.

I det daglige arbejder jeg som Product Line Manager og Projektleder ved Grundfos. Et job som jeg holder rigtigt meget af, som giver mig mulighed for at kombinere min ingeniørfaglighed og min forretningsforståelse samt møde nye og spændende mennesker, med hele verden som arbejdsplads.

Jeg har gennem mange år være aktiv i IDA og herunder kan I se, hvilke poster jeg har og har haft i IDA:

 • Nuværende poster i IDA:
  • Regionsrådet i IDA Østjylland (siddet i 2 år og netop genvalgt for 2 år mere)
  • Formand for Erhvervsudvalget i IDA Østjylland
  • Medlem af Erhvervs og vækst udvalget i IDA
 • Tidligere poster i IDA:
  • IDAs Repræsentantskab (siddet 18 år = seks valgperioder)
  • IDAs Hovedbestyrelse (siddet i 6 år = to valgperioder)
  • IDAs Arbejdsmarkedsudvalg (siddet i 3 år = en valgperiode)
  • IDAs Ansattes Ingeniørers Råd (AIR) som nu hedder AR (siddet i 6 år = to valgperioder)
  • Advisory board medlem i AKA.

Formand for IDAs lønstatistikudvalg under AR (siddet i 3 år = en valgperiode)

Hvorfor stiller jeg op?
Jeg stiller op til IDAs valg til repræsentantskabet, da jeg gennem min store politiske erfaring mener jeg kan gøre en forskel til gavn for alle IDAs medlemmer, hvilket også afspejles gennem navnet på vores liste Trivsel, Innovation og Moderne ledelse.

Se min valgvideo: https://youtu.be/tdElkGvOjmU
Hvorfor skal man stemme på mig?

Man skal stemme på mig fordi jeg, i IDAs politiske organer, vil arbejde for, at vi som forening bliver hørt som teknologiens stemmen nummer 1. Hvilket betyder, at vi skal markere os i samfundsdebatten og påvirke vores politikere både på Christiansborg, i regionerne og i kommunerne, når det gælder Trivsel på arbejdspladerne, forholdene for Iværksætter miljøer og den moderen og inddragende ledelse på arbejdspladserne.

Man skal også stemme på forbi mine politiske interesser i IDA er primært omkring Erhverv og Vækst.

En af grundstenen i vores samfund er, at vi har et godt og udviklende erhvervsliv der bidrager til, at vi kan bevare og udvikle det samfund vi har i dag. Som Ingeniører og Cand. Scient.'er bærer vi en stor del af det ansvar, idet vi bl.a. er uddannet til at varetage job inden for produktion, udvikling, miljø og bæredygtighed samt ledelse.

Vi vil derfor på listen for Trivsel, Innovation og Moderne ledelse støtte op om og påvirke vores politiker til at fastholde og skabe rammerne for en kontinuerlig udvikling af nye teknologier og gøre det letter og mere attraktivt at for start-up’s at prøve nye ideer af, i innovative miljøer og netværk.  

Who am I?

I am a lot of things, but above all I am in the heart, husband, father and engineer.

In addition, I am a person who loves people and believes in the best in all of us.

I am married to Lise and together we have two fantastic adult children.

In the daily work I work as Product Line Manager and Project Manager at Grundfos. A job that I love very much, which allows me to combine my engineering skills and my business understanding as well as meeting new and exciting people, with the whole world as a workplace.

For many years I have been active in IDA and below you can see which items I have and have had in IDA:

 • Current IDA records:
  • The Regional Council of IDA East Jutland (Hold position for 2 years and just re-elected for 2 years more)
  • Chairman of the Business Committee in IDA East Jutland
  • Advisory board member in AKA. 
 • Previous records in IDA:
  • IDA's Representative Council (Hold position for 15 years = five election periods)
  • IDA's Executive Board (Hold position for 6 years = two election periods)
  • IDA's Labor Market Committee (Hold position for 3 years = one election period)
  • IDA's Employee Engineer's Advice (AIR) which is now called AR (Hold position for 6 years = two election periods)
   • Chairman of IDA's wage statistics committee under AR (Hold position for 3 years = one election period)
Why am I a candidate?
I adhere to IDA's election to the Board of Representatives, as through my large political experience I believe I can make a difference for the benefit of all IDA's members, which is also reflected through the name of our list of Well-being, Innovation and Modern Management.

Kandidater i