Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder / Age 39
Arbejdssted / Workplace Aarhus Universitet, Bygning 5110
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Elektronik, civilingeniør 2år
Hvem er jeg?
Jeg brænder for mennesker og for at gøre en forskel. Jeg oplever at værdiskabelsen er størst, når vi samarbejder på tværs af organisationen, funktionsgrænser og fagområder. Og da min base gennem mange års erfaring, nu ligger inden for organisationsudvikling og ledelsessystemer, så fyldes min hverdag med de påvirkninger ledelse, eller mangel på samme, bærer med sig. Dette på alle planer i organisationen, såvel som arbejdsmæssigt i form af strategisk, administrativt og operationelt niveau. Og ikke kun i kraft af "traditionel" funktionsledelse, med som den bredere forståelse, med at skabe trivsel, motivation og produktivitet i hverdagen.

Trivsel og motivation engagerer mig i en sådan grad, at jeg foruden mine arbejdsopgaver har været både tillidsrepræsentant og coach. Gennem disse roller har jeg haft konsekvenserne af ledelse, motivation og trivsel, for både vores medarbejdere, kolleger og vores ledere, helt inde.

Jeg mener, at det er vigtigt at se mere menneske og mindre tal for at vi lykkes med at skabe trivsel og motivation i hverdagen.

Jeg bor i Hinnerup, lidt nord for Aarhus. Når ikke jeg arbejder, så bruger jeg tiden sammen med familien, og mine to børn har altid en masse ideer til hvad vi kan lave. Hvis ikke lige spille spil eller være kreative, så tager vi gerne på tur. Uden børnene, så dyrker jeg yoga, læser en masse bøger, og klunter lidt rundt på mine rulleskøjter.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg stiller op, da jeg mener det er vigtigt, at vi som medlemmer engagerer os og sætter retning og fylder ud inden for rammerne. Jeg har gennem årene deltaget i møder og fulgt udviklingen gennem de seneste tre valgperioder, hvor jeg har siddet som suppleant. Dette arbejde vil jeg gerne fortsætte med, da jeg oplever, at den aktive deltagelse gør en reel forskel for os som medlemmer.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg er passioneret for IDA og for de muligheder vi kan skabe. Jeg tror på, at mangfoldighed og gensidig fleksibilitet er en vej for trivsel gennem innovation og ledelse, der på dagsordenen rykker noget. For mig er ledelse andet og mere end traditionel funktionsledelse, og i høj grad noget der påvirker den enkelte medarbejders trivsel, motivation og engagement, både på arbejde og på hjemmefronten.
Jeg vil derfor repræsentere dig og din stemme i IDA. Og jeg vil arbejde for trivsel som sammenhængende med ledelse. Med det resultat for øje, at vi som ingeniører, cand. scienter og tekniske eksperter, gamle rotter og krager, såvel som unge juniorer (og alt indimellem og udenom), påvirkes af vores muligheder for succes med vores aktiviteter og leverancer. Vores muligheder for gennem samarbejde at opnå værdiskabelse - både for virksomheden, medarbejderen og det personlige familiemenneske vi er.

Kandidater i