Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder / Age 73
Arbejdssted / Workplace Henning Espersen Consulting
Uddannelse / Education Teknikumingeniør
Retning / Field Bygge og anlæg, teknikumingeniør
Hvem er jeg?

Jeg har været aktiv i IDA politik siden jeg blev færdig uddannet 1975 fra Århus Teknikum, først som formand for IngeniørSammenslutning selskab for Yngre ingeniører i Østjylland. Dog med en lang pause i 80’ og 90’ hvor en international karriere satte begrænsninger.

I det nye årtusinde har jeg bl.a. været formand for IDA Lederforum Midt/Vest og formand for IDA Aarhus afdelingen.

P.t. er jeg formand for IDA SKU (Selskabernes Koordinerings Udvalg),

- næstformand i IDA Østjysk Regions Råd og

- formand i IDA Lederforum Midt/Vest.

- formand for IDA Aarhus afdelingen

- og siddet i repræsentantskabet de sidste 3 år

Desuden sekretær i erhvervsrådet ØJR og medtilrettelægger af ØJR dimittend fest mv.

I mit ingeniørliv arbejder jeg med infrastruktur gennem karrierer med forskellige indgange, som producent (service chef, produktchef, udviklingschef), som rådgiver (selvstændig rådgiver) og som bygherre (projektleder). - og stadig på arbejdsmarkedet!

Medlem af forskellige udvalg i Dansk Standard, Danva og Undervisningsministeriet.

Hvorfor stiller jeg op?

Det er vigtigt for mig, at der i IDA er et godt arbejdsklima mellem de forskellige interessegrupper i foreningen, som frivillig er det desuden nødvendig at kunne arbejde ”hånd i hånd” med IDA’s ansatte, det kan/skal lykkes gennem mit SKU arbejde og en plads i repræsentantskabet.

Jeg hr pt fokus på at få lavet en større konference om grøn omstilling til glæde for IDAs medlemmer på tværs af fagteknikken.

Alt sammen til glæde for alle foreningens medlemmer!

Hvorfor skal man stemme på mig?

Man skal stemme på mig fordi jeg, i IDAs politiske organer, vil arbejde for, at vi i en forening der stadig vokser, beholder den nære kontakt mellem medlemmer, frivillige og ansatte.

Fortsat respekt om foreningen med begreber som;

Ordentlighed (på arbejdspladser og i IDA – som rækker ud i samfundet)

Synlighed (Teknologiens stemme #1)

Naturlig platform for moderne ledere

Innovation og udvikling (med hensyn til klima og bæredygtighed)

Altid højeste teknologiske niveau (præge uddannelse og efteruddannelse i DK)

Kandidater i