Normal fixed selvstaendige ingeniorer final 1 1

Stillere

 • Stanley Dakin
 • Kenny Nielsen
 • Lars V. Jenster
 • Camilla Kring
 • Torben Lysholt Andersen
 • Lykke Pedersen
 • Eydbjørg Niclassen
 • Michael Fahlgren
 • Knud Plesner
 • Christina Lyng
 • Jens-Peter Siliam Kristensen
 • Michael Vestermark
 • Per Grønlund
 • Hanne Lene Christiansen
 • IDA Vestjylland

  Selvstændige Ingeniørers Liste

  Listefører Michael Fahlgren
  Opstillingsform Prioriteret / Prioritised ranking
  Valgforbund Innovation, Trivsel og Moderne ledelse + Familielisten: For Din Familie – For Din Fremtid
  Eksterne henvisninger
  Budskab

  Selvstændige former fremtidenNystartede små og mellemstore virksomheder er innovative og driver ingeniørfaget og samfundet fremad – fagligt såvel som vækstmæssigt. IDA skal gøre det let at starte egen virksomhed, især med fokus på den tidlige finansiering, hvor mange gode idéer går tabt.

  Message

  Bedre vilkår for selvstændigeNystartede små og mellemstore virksomheder er innovative og driver ingeniørfaget og samfundet fremad – fagligt såvel som vækstmæssigt. IDA skal gøre det let at starte egen virksomhed, især med fokus på den tidlige finansiering, hvor mange gode idéer går tabt., lyder det fra Selvstændige ingeniørers liste.Innovation og nyskabelse kommer oftest fra mindre virksomheder, der tør dyrke de nye, skæve ideer. Mange IDA-medlemmer drømmer om at tage springet og starte egen virksomhed, men en alt for lille procentdel af dem finder rent faktisk pengene og modet. Her skal IDA endnu mere på banen med støtte, hjælp og vejledning, lyder det uddybende fra Selvstændige ingeniørers liste.Arbejdsmarkedet ændrer sig aktuelt med meget stor hastighed, og vi ser en række alternative måder at være erhvervsaktiv på. Flere og flere af IDAs medlemmer bliver såkaldt ”kombinatører,” der blander egen virksomhed med projekt- honorar- eller deltidsansættelser.Selvstændige ingeniørers liste går ind for, at IDA udvikler værktøjer og finansielle rammer til at håndtere kombinatørerne, så de asymmetriske ansættelser bliver en fordel for den enkelte – og for samfundet. Blot en enkelt succesfuld ingeniørvirksomhed kan skabe mange arbejdspladser på sigt. Og dermed vækst, indtjening og udvikling til gavn for os alle.

  Listepræsentation

  Mærkesager – IDA skal:

  • Skabe bedre betingelser for selvstændige medlemmer - og dem, der gerne vil være selvstændige
  • Skabe netværk mellem selvstændige og investorer
  • Skabe bedre rammebetingelser for selvstændiges opstart og overlevelse

  Historik

  Selvstændige ingeniørers liste blev etableret for 13 år siden, fordi der var behov for at gøre en særlig indsats for denne betydelige gruppe af medlemmer. Siden har listen deltaget i arbejdet omkring det fagtekniske selskab IDA Selvstændige og har rejst de selvstændiges sag flest mulige steder i IDA, herunder i repræsentantskabet og Hovedbestyrelsen. Listen stiller op i hele landet, og listen repræsenterer alle IDAs selvstændige, uanset om de er ingeniører, cand. scienter eller IT-uddannede.

  Vision

  IDA skal gå forrest i at etablere en iværksætterfond, der gør det lettere at skaffe kapital til nye, innovative virksomheder.

  IDAs selvstændige skal sikres samme finansielle muligheder som ansatte for at udfolde deres potentialer: fagligt, socialt, mentalt – og menneskeligt. I første omgang kan det ske via et ‘Selvstændiges råd’ på linje med Ansattes Råd (AR).

  IDA skal være bedre til at håndtere de rigtigt mange medlemmer, der går rundt med en ’selvstændig’ i maven med lyst til at forfølge denne karrierevej.

  Presentation

  Self-employed shapes the future!

  Newly started small and medium-sized companies are innovative and drive the engineering profession and society forward - professionally as well as in terms of growth. IDA must make it easy to start your own business, especially with a focus on early financing, where many good ideas are lost.

  Kandidater i