Niels Peter Fenger

Liste Dimittendlisten
Alder / Age 83
Arbejdssted / Workplace Pensionist
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Civilingeniør, Maskin, Mekanik & Industri
Hvem er jeg?
Teknisk licentiat (Phd) 1970

Undervist i Tanzania 1970-1971

Ansat på Danfoss 1972-2013 i forskellige afdelinger, hvor jeg blandt andet arbejdede med tekniske beregninger så som Finite Element og CFD til strømningsberegning.

I perioder undervist på Syddansk Universitet, Sønderborg afdeling i fagene mekanik, strømningslære og termodynamik.

Hvorfor stiller jeg op?
I skal sætte kryds ved mig for at styrke valgresultatet for Dimittendlisten, og dermed at vi får valgt spidskandidaten Jesper ind i IDAs Hovedbestyrelse.

 
Det er vigtigt at vi ældre ingeniører støtter op om at dimittendernes synspunkter høres i IDA’s politiske ledelse.

Kandidater i