Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder / Age 77
Uddannelse / Education Teknikumingeniør
Retning / Field Modulordning, teknikumingeniør
Hvem er jeg?
Jeg har arbejdet, som ingeniør i over 50 år i det sydjyske. De sidste 40 år med produktudvikling og opstart af nye afdelinger, og teknologi, og kender derfor behovet for løbende efteruddannelse.

Jeg har været aktiv i såvel IS og IDA siden 1970, med poster i repræsentantskab og hovedbestyrelse med fokus på uddannelse og faglige kompetencer f.eks. Forskning og Uddannelses udvalget.

Jeg er formand for E. Ing. i Syd, og medlem af regionsrådet.
Hvorfor stiller jeg op?

Jeg stiller op på ITM listen til IDA valget i 2022, fordi jeg i mine 50 år som aktiv i Ingeniørforeningen føler at ITM listen er her der er mest fokus på ingeniørens arbejde og værdier.

Jeg har i mange år beskæftiget mig med uddannelse, såvel i praksis i mit erhverv og foreningspolitisk.

Jeg går ind for livslang læring og uddannelse, jeg har brugt megen tid på stille og roligt, at understøtte og udvikle min praktiske erfaring med et stadig mere solidt fundament, og gå efter det faglige indhold.

Den faglige verden forandre sig hele tiden, og holder man ikke sin viden opdateret, bliver den hurtig forældet. Derfor er det vigtigt med livslang læring, og dermed også mulighed for at skifte spor i livet.

Efteruddannelse er en af mine mærkesager jeg vil lægge megen arbejde og vær i aktiv for i ITM!

Fordelen ved en længerevarende efteruddannelse, sætter sig mere effektivt, fordi det faglige udbytte sætter sig mere effektivt, og fordi der er tid til at reflektere over den nye viden og anvende den i praksis.

Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg vil arbejde for, at IDA er en interesseorganisation for ingeniører og naturvidenskabelige uddannede med en højt teknisk faglig viden, og med mulighed for at vedligeholde denne faglighed.

IDA skal sikre adgang til livslang efteruddannelse, og jeg vil arbejde for en høj kvalitet i arrangementer og konferencer, der sikrer at IDA er teknologiens stemme i samfundet, så der lyttes til vore meninger.

Jeg har også en stor interesse i, at skabe oversigt over de mange forskellige ingeniøruddannelser, så de studerende og erhvervslivet får et overblik over den enkelte uddannelses indhold! Det vil nok betyde, at vi skal have “lidt” færre ingeniørretninger, men også flere ingeniører ud i det danske erhverv.

Dette er spændende arbejdsopgaver, jeg håber jeres stemmer vil give mig.

Det er vigtigt at stemme til IDA valget og på ITM, der vil sikre ingeniør erhvervet kompetencer og slagkraft!

Kandidater i