Morten Thiessen

Liste De Privatansatte
Alder / Age 55
Arbejdssted / Workplace Rådmand, Børn og ungeforvaltningen, Aalborg kommune
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Termisk energiteknik
Hvem er jeg?
Jeg er formand for Ansattes Råd i IDA, selvstændig og for nylig valgt som rådmand for Børn og Unge forvaltningen i Aalborg kommune. Jeg er uddannet som civilingeniør i termisk energiteknik i 1992 og har en bred erhvervserfaring, hovedsagelig fra den private sektor indenfor den maritime industri. Jeg har arbejdet både som projektingeniør, afdelingsleder og administrerende direktør inden jeg blev selvstændig. Jeg har tidligere siddet i IDA's repræsentantskab, været formand for IDA's Arbejdsmarkedsudvalg samt formand for Ansattes Råd i en tidligere periode.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg stiller op for at forbedre IDA's tilbud til de privatansatte og for at forny IDA's måde at skabe resultater i forhold til arbejdsgiverne. 80 % af foreningens erhvervsaktive medlemmer er privatansatte, derfor bør IDA's tilbud om karriererådgivning, lønforhandling, efteruddannelse m.v. målrettes den private sektor. Vi er blevet en stor forening og der er efterspørgsel på vores medlemmer, det skal vi udnytte til at skabe os en bedre forhandlingsposition, meget gerne i et samarbejde med virksomhederne - for vi skal være en del af løsningen og ikke en del af problemet, uanset synsvinkel.
Med 20 års erfaring som fagligt aktiv i IDA, er jeg det sikre valg for de privatansatte.

Hvorfor skal man stemme på mig?
Du skal stemme på mig hvis du ønsker bedre muligheder for at sikre din markedsværdi og din faglige udvikling.
Du skal stemme på mig hvis du ønsker at IDA skal være i stand til at varetage dine interesser, uanset om der er en lokal virksomhedsgruppe på din arbejdsplads eller ej.
Du skal stemme på mig, hvis IDA skal sikre at du selv bestemmer balancen mellem arbejde og fritid - og arbejdslivets længde, uden at du brænder ud på halvvejen.

Kandidater i