Normal fixed privat ingeni rer pi logo2

Stillere

 • Michael Bang-Achton
 • Flemming Jørgensen
 • Preben Høj Larsen
 • Claus Ladelund Jensen
 • IDA Nord

  Private Ingeniører - pi

  Listefører Cay Kjeld Holst Jensen
  Opstillingsform Prioriteret / Prioritised ranking
  Valgforbund Ingeniør & TekonologiListen, Fagforeningslisten, De Privatansatte, Pensionistlisten
  Eksterne henvisninger
  Budskab

  Private Ingeniører - pi listen vil arbejde for:• mere indflydelse til de privatansatte IDA-medlemmer – vi udgør majoriteten i IDA• sikre IDA-medlemmer bedre løn- og arbejdsvilkår – bl.a. gennem lønstatistik• styrke medlemsdemokratiet bl.a. gennem flere VG’ere – mere support fra IDA• større gennemslagskraft til IDA – så medlemmer bliver mere tilgodeset• afholdelse af flere IDA-arrangementer udenfor arbejdstiden – så flere privatansatte kan deltage

  Message

  Private Ingeniører - pi list will work for:• more influence for the privately employed IDA members - we make up the majority in IDA• ensure IDA members better pay and working conditions - i.a. through wage statistics• strengthen member democracy i.a. through more VGs - IDA needs to support more• that IDA has greater impact in the private sector - so that IDA members are catered for• holding several IDA events outside working hours - so that private employees can participate

  Listepræsentation

   

  IDA-medlemmer i det private skal have mere indflydelse og bedre service. Der skal være flere arrangementer uden for arbejdstid. Det vil styrke IDA internt og give foreningen bedre gennemslagskraft

  Mere indflydelse til ingeniører i det private erhvervsliv

  Mærkesager

  - Ingeniører i det private erhvervsliv skal have mere indflydelse, da de udgør en stor majoritet i IDA.

  - Færre møder i arbejdstiden, så ingeniører i det private lettere kan være deltage.

  - Ingeniører i det private skal have mere opmærksomhed fra IDAs side.

  - IDA skal sikre ingeniører ansat i det privates løn- og arbejdsvilkår bedre.

  Historik

  Ideen til listen opstod inden fusionen af de to ingeniørforeninger. Listen har lige siden talt de private ingeniørers sag. Listen har markeret sine synspunkter i mange enkeltsager i hovedbestyrelsen og er også blevet hørt, men ønsker at flytte IDAs fokus endnu mere.

  Hvem

  Alle kandidater fra Private Ingeniører – PI er ansat i det private erhvervsliv. Aldersspredningen er fra nye dimittender og opefter. Der er PI-kandidater i alle regioner.

  Presentation

  IDA members in the private sector should have more influence and enjoy better service. There should be more events outside working hours. This will strengthen IDA internally and make the union more powerful.

  Kandidater i