John Schiøler Andersen

Liste Pensionistlisten
Alder / Age 83
Uddannelse / Education Teknikumingeniør
Retning / Field Bygning
Hvem er jeg?
Jeg var i mange år ansat i Fyns Amts vejvæsen.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg kan anbefale, at man melder sig ind i IDA, idet man mødes med mange ingeniører, og kommer til at erkende, hvor vigtigt det er for samfundet og én selv, at man valgte, at blive ingeniør, og arbejde med emner, der har stor betydning for samfundet.

Med alderen vokser erkendelsen og som pensionist er det givtigt fortsat at mødes med kollegaer og ikke mindst med de kommende generationer.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Fordi vi ældre bør involvere os aktivt i udviklingen af IDA.

Kandidater i