Jesper Birch Carlsen

Liste Dimittendlisten
Alder / Age 29
Arbejdssted / Workplace DANISH AEROSPACE COMPANY A/S
Uddannelse / Education M.Sc. E.E.
Retning / Field Electronics
Hvem er jeg?
Mit navn er Jesper, og jeg er en ny-uddannet civil ingeniør inden for Power Electronics fra Syddansk Universitet i Odense. Jeg arbejder for Danish Aerospace Company A/S hvor jeg er med til at udvikle elektronik, og i min fritid kan jeg godt lide at dyrke og se forskellig sport. Tidligere har jeg været med i studenterpolitik på Syddansk Universitet, og internationalt for Nordtek, som er en samling af de nordiske universiteter. Det var min primære opgave at varetage medlemmernes interesser, i de forskellige nævnte organisationer. I sidste periode var jeg i Hovedbestyrelsen for IDA i en længere periode, da jeg sad som 1. suppleant for Dimittendlisten.


Jeg er en driftig bestyrelses-repræsent, samtidigt med at jeg har stor interesse og viden inden for det tekniske elektronik-område.

Hvorfor stiller jeg op?
Jeg stiller op for at være med til at gøre en forskel for IDA på landsplan, og for at gøre en forskel for dimittender, i deres overgang fra studie til fast arbejde. Det er en prioritet for Dimittendlisten at skabe rammer for at Danmark kan uddanne og opkvalificere ingeniører i verdensklasse.

Ydermere er det vigtigt for mig at være med til at internationalisere IDA, så vi kan være med i den globale udvikling.

Hvorfor skal man stemme på mig?
Hvis man gerne vil:

- Inddrage ny-uddannede, som udgør en større procentdel af IDAs medlemsgruppe
- Sætte fokus på at uddanne og opkvalificere flere ingeniører på landsplan
- Være med på at sætte fokus på og skabe flere netværk for samarbejde mellem forskning og erhverv
- Være med til at formindske alders-niveauet i repræsentantskabet

Who am I?
My name is Jesper, and I am a Power Electronics graduate from University of Southern Denmark in Odense. I work for Danish Aerospace Company A / S, where I am involved in developing electronics, and in my spare time I like to cultivate and see different sports. Previously I have engaged in student politics at the University of Southern Denmark, and internationally for Nordtek, which is a collection of Nordic universities. It was my primary task to take care of the interests of members, in the various organizations mentioned. In the past election period I was in the Main Board for IDA for a longer period when I was sitting as 1st alternate for Dimittendlisten.
Why am I a candidate?
I am running as candidate for IDA at national level, to make a difference for graduates, in their transition from studying to permanent work. It is a priority for Dimittendlisten to create a framework for Denmark to educate and qualify world-class engineers.Furthermore, it is important for me to help internationalize IDA so that we can participate in the global development.
Why should you vote for me?
If you want to:

- Include newly-educated, who represent a larger percentage of IDA's member group
- Focus on various frameworks for educating and qualifying engineers nationwide
- Help to focus on and create more networks for collaboration between research and business
- Help reduce the age-level of the Board of Representatives

Kandidater i