Martin Henriksen

Liste Private Ingeniører - pi
Alder 50
Arbejdssted Sweco Danmark A/S
Uddannelse Bygningsingeniør
Retning Bygge og anlæg, teknikumingeniør
Hvem er jeg?
Har været ansat som rådgivende ingeniør igennem 26 år, hvoraf de sidste 18 har været i Sweco Danmark A/S.

Mangeårigt medlem af virksomhedsgruppebestyrelse, heraf de seneste 16 år som formand i virksomhedsgruppen på Fyn samt repræsentant for Danmark ved Sweco European Works Council.

Herudover medlem af Dansk Betonforening og formand for Ide & Foredragsudvalg (IFU) i foreningen.


Hvorfor stiller jeg op?
Jeg ønsker at de privat ansattes forhold bliver et fokusområde i IDA.

Jeg arbejder for at IDA skal:

Støtte og styrke de lokale virksomhedsgrupper og arbejde for etablering af nye virksomhedsgrupper.
• Være garant for at ingeniørernes løn- og ansættelsesforhold fortsat forbedres.
Jeg mener at det var vigtigt at ingeniørerne taler med en fælles stemme og de bedste resultater opnås gennem en fælles indsats. Jeg er arbejder for at opnå de bedste resultater for ansatte ingeniører.
Det er de erhvervsaktive medlemmerne der skal forme IDA politiker.

IDA skal have både Fagforeningen, Fagteknikken og det Regionale arbejde

Hvorfor skal man stemme på mig?
En stemme på mig er en stemme til fordel for de privat ansatte.

Jeg ønsker at blive valgt ind i IDA’s Repræsentantskab for at påvirke IDA til at have mere fokus på de privatansattes behov og ønsker.

Der skal ske en forbedring af løn og ansættelsesvilkår ved at IDA i højere grad støtte op om lokal organisering i virksomhedsgruppe samt samarbejde på tværs af virksomheder med få IDA medlemmer.

IDA skal blive meget mere synlig ude på de private arbejdspladser, f.eks. gennem både fagtekniske og fagforenings arrangementer afholdt på virksomhedens adresse, så privatansatte kan nå deltage uden at skulle helt ind til IDA’s lokaliteter.

Kandidater i