Jens Heide

Liste Pensionistlisten
Alder / Age 79
Uddannelse / Education CM68
Retning / Field M
Hvem er jeg?
1968 - 1969 Militærtjeneste
1969 - 2009 Ansat på DTU med forskning og undervisning inden for Produktionstilrettelæggelse og Arbejdsmiljø
1982 - 2009 Tillidsmand og sidst Fællestillidsmand
1986 - 1990 medlem af Forbundsråd og Forbundsbestyrelse
1990 - 2009 Formand for Stillindsstrukturudvalget (STISU)
1994 - 2008 IDAs medlem af ACs forhandlingsdelegation for universiteter
2016 -  Medlem af HovedbestyrelsenHvorfor stiller jeg op?
Som tillidsmand og senere fællestillidsmand har jeg arbejdet med interessevaretagelse  for medlemmerne - specielt med løn- og ansættelsesforhold.

I Repræsentantskabet vil jeg fortsat arbejde med interessevaretagelse med fokus på de ældre medlemmer. Specielt vil jeg arbejde med rettighederne for de pensionerede medlemmer
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg vil i Repræsentantskabet arbejde for at sikre de ældre medlemmer et interessant og værdigt arbejdsliv, hvor erfaring tæller højere end alder, og hvor vi kan undgå, at ældre medlemmer udstødes for arbejdsmarkedet.
Mange virksomheder efterspørger erfarne medlemmer i kortere ansættelser. Jeg vil arbejde for, ar der i IDA regi kan ske en koordinering mellem virksomhedernes behov og de mange medlemmer, har en lang erfaring at tilbyde.


Kandidater i