Thomas Borregaard

Liste Private Ingeniører - pi
Alder 78
Uddannelse Akademiingeniør
Retning Elektronik, akademiingeniør
Hvem er jeg?
Jeg er nu pensionist, men har hele mit professionelle liv været privat ansat og jeg kender til vigtigheden af at Ingeniørforeningen Danmark (IDA) har stor fokus på netop de privatansatte, som udgør størstedelen af medlemstallet.

Hvorfor stiller jeg op?
Jeg ønsker at de privat ansattes forhold bliver et fokusområde i IDA.

Det er de erhvervsaktive medlemmerne, der skal forme IDA politiker.

Private Ingeniører – pi listen har en række mærkesager, som jeg støtter op om. Vi mener at IDA skal arbejde mere for de privat ansatte medlemmer, som udgør størstedelen af IDA’s medlemmer.

Det, som jeg mener IDA kan gøre bedre, er bl.a.:

-      Støtte og styrke det lokale arbejde og arbejde for etablering af nye virksomhedsgrupper.

-      Være garant for, at ingeniørernes løn- og ansættelsesforhold fortsat forbedres.

-      Sikre at IDA’s private ansatte medlemmer får fortsat kompetenceudvikling

Jeg mener at det var vigtigt at IDA medlemmerne taler med en fælles stemme og at de bedste resultater opnås gennem en fælles indsats. Jeg vil arbejde for at opnå de bedste resultater for privat ansatte ingeniører.

IDA skal have flere lokale og regionale arrangementer, hvor både IDA medlemmer og virksomhedsgrupper kan mødes og dele viden om både teknisk forhold og ansættelse forhold.

IDA skal have fokus på både Fagforeningen, Fagteknikken og det Regionale arbejde

Hvorfor skal man stemme på mig?
En stemme på mig og min liste er en stemme til fordel for de privat ansatte. 

Jeg ønsker at blive valgt ind i IDA’s Repræsentantskab for at påvirke IDA til at have mere fokus på de privatansattes behov og ønsker. Vi skal have flere privat ansatte IDA medlemmer ind i IDA’s besluttende organer og udvalg for at rette op på den nuværende ubalance i medlems demokratiet.

Der skal ske en forbedring af løn og ansættelsesvilkår ved at IDA i højere grad støtte op om lokal organisering i virksomhedsgruppe samt samarbejde på tværs af virksomheder med få IDA medlemmer.

IDA skal blive meget mere synlig ude på de private arbejdspladser, f.eks. gennem både fagtekniske og fagforenings arrangementer afholdt på virksomhedens adresse, så privatansatte kan nå deltage uden at skulle helt ind til IDA’s lokaliteter.

Kandidater i