Thomas Schoubye Poulsen

Liste Atomkraft ja tak!
Alder / Age 50
Arbejdssted / Workplace Kbh. reg.
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Bygning - strømningsmekanik og skibs- og havteknik
Hvem er jeg?
Jeg er uddannet civilingeniør fra DTU og har siden professionelt beskæftiget mig primært med ventilation og automatik – de seneste 15 år hos MOE Rådgivende Ingeniører.

Ved siden af mit arbejde har jeg i mange år fulgt og deltaget aktivt i debatten omkring energi og klima, ikke mindst grundet i en interesse for atomkraft siden helt tilbage til folkeskoletiden. I den forbindelse har jeg noteret mig, at vi i Danmark er på vej i den helt gale retning. I det offentlige rum nyder ustabile energikilder som solceller og vindmøller godt af konsekvent positiv omtale, mens atomkraft i mange årtier har været decideret tabubelagt og aldeles uretfærdigt behandlet i medierne. Det vil jeg være med til at ændre - for som klimaaktivist ser jeg atomkraft som en energikilde, vi har rigtig meget brug for i Danmark såvel som resten af verden.

Jeg bor på Frederiksberg med min kone Ida, som er læge, og vores tre knægte, som er 11-18 år. Jeg interesserer mig for fugle, natur og sejlads, og jeg elsker musik, som jo kan nydes til det meste.

https://www.linkedin.com/in/thomas-schoubye-poulsen-b76a32137
Hvorfor stiller jeg op?
IDA har udfærdiget sit Klimasvar 2045, der er en plan, der indeholder løsninger, som jeg anser for at bero på umodne og ikke-skalerbare teknologier fremfor pragmatiske løsninger. Jeg stiller op for at være med til at påvirke IDAs holdning i en pragmatisk retning, hvor der lægges vægt på, at man følger løsninger anbefalet af uvildige forskere.

Min vision og mit mål er atomkraft på dansk grund fremfor flere vindmøller.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg støtter alle listens formål og vil arbejde side om side med de andre indvalgte fra listen. Jeg vil typisk være den i gruppen, der er mindre diplomatisk stemt overfor andre energikilder end atomkraft. Hvor andre mener, at atomkraft "jo" skal spille sammen med vindmøller og solceller, så går jeg ind for et stop for flere vindmøller og solceller.

Af listens andre mærkesager vil jeg særligt kæmpe for et mere inkluderende arbejdsmarked, hvor der er plads til flere skæve eksistenser.
Who am I?
As a M.Sc. in civil engineering from DTU I have mainly worked with HVAC and automation – the latest 15 years at MOE Consulting Engineers.
In my spare time I have for many years been curious about and dealt with nuclear power in relation to environmental protection. In Denmark there has been built numerous windmill parks in order to reduce climate gas emissions. This is a very inefficient solution that keeps us utterly dependent on coal and gas. This, however, is very little known in the public, as the most media without any contradiction refer to windmills and solar panels as thee very solution to climate change. This I must change!
I consider myself a climate activist, as I fight for using nuclear power as a solution instead of windmills and solar panels. 
I live in Frederiksberg with my wife Ida and our three children aged 11-18. Besides this I have an interest for birds and sail sports. And I sincerely love music.
Why am I a candidate?
IDA has together with University of Aalborg written a paper showing how Denmark can reduce emission of climate gasses with 70 percent in 2030. However, many of the included technologies are not scalable, many are extremely expensive and many haven't even been fully developed yet. The main purpose for my candidature is to contribute to a revised plan including only pragmatic and realistic solutions which have been approved by independent scientists.
My vision and goal is to see nuclear power plants on Danish soil instead of more windmills. I also intend to point out the many problems with using too much space for solar panel farms. 
Why should you vote for me?
I support all the list's goals and intend to work side by side with the others elected. I will typically be the one who is less diplomatic about the presence of windmills and solar panels in the future energy production in Denmark. Where others might say that 1we should have a mix, I would say that we should stop completely mounting windmills and solar panels so we should be rid of them all in about 25 years when they have lived their short lives.
Another focus of mine is to work for having a more diverse recruitment of people in Danish companies. Why not having an alcoholic as your next colleague? If it is a skilled and competent person which personal problems are not influencing the working abilities, then why not?

Kandidater i