Sebastiam Svend Jørgensen

Liste Dimittendlisten
Alder / Age 27
Arbejdssted / Workplace KPMG P/S
Uddannelse / Education Cand.polyt. Master of Science in Engineering (Civilingeniør)
Retning / Field Product Development and Innovation
Hvem er jeg?
Jeg blev færdiguddannet som civilingeniør fra SDU i Odense i sommeren 2020. Jeg fik efterfølgende arbejde hos KPMG som konsulent med fokus på ny teknologi og automatisering.

Igennem min studie tid var jeg en aktiv del af studenterforeningen Syddanske Ingeniørstuderendes Fællesråd (SIF), og sad i en tid som formand for denne. I forlængelse af dette blev jeg også indvalgt i Universitets rådet på SDU og sad i andre bestyrelser.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg synes det er vigtigt at IDA har fokus på alle dets medlemmer og sikre at den er attraktiv for nyuddannede at være en del af.

Jeg vil også gerne bidrage med at IDA har fokus på flere af de problemstillinger vi står overfor i dag.
Vi har et arbejdsmarked i udvikling og og skal holde fokus på en positivt holdning til at diversitet er til gavn for alle og sikre et bæredygtigt arbejdsmiljø for alle. Til at have fokus på klimaforandring og støtte op med viden og vejledning til det samfundet vi alle er en del af.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Man skal stemme på mig hvis man synes det er vigtigt at vi har et IDA der er til gavn for alle medlemmer. Det er vigtigt at vi er bevidst om at der er en forskel i behov fra yngre og ældre medlemmer.


Kandidater i