Lone Randi Faber

Liste Fagforeningslisten
Arbejdssted Region Hovedstaden
Uddannelse cand.scient. (KU) & Master (ITU)
Retning Datalogi & Matematik og It-ledelse & strategi
Hvem er jeg?

Jeg er medlem af IDA Offentligs bestyrelse, og med baggrund som  cand. scient., kvinde, og regionsansat er jeg med til sikre, at vore debatter og resultater er mere nuancerede. 

Jeg er IDAs repræsentant I Kvinderådets styrelse og rådsforsamling.

Jeg er en del af IDA Talent 2020-2021.

På min nuværende arbejdsplads - Region Hovedstaden – har jeg tidligere været tillidsrepræsentant i mange  år, og i den sammenhæng har jeg også tidligere også siddet i virksomhedsamarbejdsudvalg på flere niveauer.

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg vil fortsat gerne være med til at styrke fagforeningsarbejdet i IDA som jeg finder overordentlig vigtigt og relevant ved at gøre brug af min mangeårige erhvervserfaring som cand,scient, og kvinde på både private  og  offentlige ingeniørarbejdspladser og som tillidsrepræsentant i mange år.

Hvorfor skal man stemme på mig?

Jeg er engageret i IDAs arbejde, og fair forhold, og vil gerne fortsat løbende medvirke til at sikre, at der er fortsat fokus på gode faglige muligheder og arbejdsvilkår for alle IDAs medlemmer uanset hvilken naturvidenskabelig eller teknisk kandidat eller bachelor uddannelse de har og hvilket køn de er og om de er ansat privat eller offentligt og hvor i deres arbejdsliv de måtte befinde sig - indlang som udland.