Lise Jangmark

Liste Fagforeningslisten
Alder 53
Arbejdssted NOVAFOS A/S
Uddannelse Diplomingeniør
Retning Byggeri og anlæg, ing.prof.bach.
Hvem er jeg?
Jeg er tillidsrepræsentant for ca. 65 akademikere i Novafos. 
Vi består primært af IDA-medlemmer og Magistre. 
Jeg har haft skiftende tillidshverv i mere end 12 år, hvor jeg startede i en årrække som arbejdsmiljørepræsentant. De seneste 10 år har jeg været fungerende tillidsrepræsentant, først i Nordvand, og derefter i Novafos efter fusionering.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg vil gerne have medindflydelse på kommende forhandlinger for IDAs overenskomster.
.
Hvorfor skal man stemme på mig?
 Det ligger mig på sinde at sikre gode vilkår for særligt nyuddannede samt vilkår for lokal løndannelse