Lone Andersen

Liste Fagforeningslisten
Alder 56
Arbejdssted FREDERIKSBERG KOMMUNE
Uddannelse Akademiingeniør
Retning Bygning, akademiingeniør
Hvem er jeg?
I mit arbejde i Frederiksberg Kommune er fokus primært at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel, hvilket betyder, at der skal skabes så gode cykelforhold som muligt herunder cykelparkering.
Jeg er formand for Det Kommunale Cykelfagråd, hvor 27 kommuner og to supercykelstisamarbejder er medlemmer.
Derudover er jeg tillidsrepræsentant for ingeniører ansat i Frederiksberg Kommune, og næstformand både i lokal MED (Vej, Park og Miljø) og område MED (By-, Kultur og Miljøområdet).
Hvorfor stiller jeg op?
Som tillidsrepræsentant ligger det mig meget på sinde at skabe gode arbejdsforhold for kollegaerne, at der er balance mellem arbejdsliv og privatliv og ordentlige lønforhold. Det er ikke noget, der kommer af sig selv - det skal der arbejdes for bl.a. gennem fagforeningerne.