Lars Henrik Radmer Rasmussen

Liste Fagforeningslisten
Alder 57
Arbejdssted I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP
Uddannelse Teknikumingeniør
Retning Bygge og anlæg, teknikumingeniør
Hvem er jeg?
Jer er ansat på Vestforbrænding (fælleskommunalt affaldsselskab i hovedstadsområdet), hvor jeg har været ansat siden 1. januar 2000. Jeg har de sidste ca. 10 år fungeret som TR for samtlige akademikere på virksomheden, i alt ca. 70 ansatte. Som TR sidder jeg med i SU (Samarbejdsdudvalg).
Mine væsentligste indsatsområder som TR har, ud over at fokuserer på lønforhold, været fokusering på forhold, som bredt set har indflydelsen på trivslen.
Hvorfor stiller jeg op?
Fordi jeg gerne, gennem Fagforeningslistens arbejde, vil være med til at påvirke IDA's udvikling i en fortsat gunstig retning, hvor der bl.a. fokuseres væsentligt på de traditionelle fagforeningsdyder, bl.a. fordi vores arbejdsmarked på mange måder er under forandring.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Fordi jeg vil virke for at:
- IDA er en stærk fagforening, hvor et af de væsentligste "forretningsområder" er fokuseringen på de klassiske fagforeningsdyder.
- IDA er en stræk spiller i den grønne omstilling