Britt Vorgod Pedersen

Liste Fagforeningslisten
Alder 61
Arbejdssted Gladsaxe kommune
Uddannelse Civilingeniør
Retning Bygning, med fokus på by og trafikplanlægning
Hvem er jeg?
Jeg har de seneste 13 år været afdelingschef i Gladsaxe Kommune senest for byggesag, byplanlægning og landskab. Tidligere har eg arbejdet med planlægning på henholdsvis regionalt og statsligt niveau.
Jeg har tidligere været aktiv i i IDA på forbundssiden.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg vil gerne støtte fagforeningslisten, fordi det er vigtigt at holde fast i, at IDA også er en fagforening.
Kun ved, at vi står sammen i IDA og i AC, kan sikre og udvikle gode arbejdsforhold på de offentlige arbejdspladser.