Michael Søgaard Jørgensen

Liste Fagforeningslisten
Alder 66
Arbejdssted Aalborg Universitet, ACM15
Uddannelse Civilingeniør
Retning Bæredygtig innovation, ph.d. i teknologivurdering
Hvem er jeg?
Jeg er forsker og underviser på Aalborg Universitet i København inden for bæredygtig innovation og bæredygtig omstilling. Jeg er aktiv i de fagtekniske bestyrelser for IDA Grøn Teknologi og IDA Teknologivurdering. Jeg har deltaget i IDA's temaår om bl.a. miljø og klima og har i de sidste par år været med i IDA's arbejdsgruppe for Teknologi og etik.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg har været aktiv i IDA's fagtekniske arbejde i mange år og vil gerne være med til at påvirke IDA's politik på politikområder som uddannelse, efteruddannelse og innovation. Jeg synes IDA's politikker på disse områder bør videreudvikles til at afspejle behovet for uddannelser, der uddanner til mere bæredygtige og brugerinvolverende ingeniørkompetencer.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg vil arbejde for:
  • Videreudvikling af IDA's uddannelsespolitik
  • Videreudvikling af IDA's innovationspolitik
  • Bedre efteruddannelsesmuligheder for ingeniører
  • Stærkere samarbejde mellem IDA og andre fagforeninger
Who am I?
I am a researcher and a teacher at Aalborg University in Copenhagen within sustainable innovation and sustainable transition. I am active in the boards of IDA Green Technology and IDA Technology Assessment. I have participated in many of IDA's thematic projects and, among other things, taken part in the development of IDA's climate plan. In the recent two years, I have been member of IDA's wokring group within Technology and Ethics.
Why am I a candidate?
I have been active in IDA's technical societies for many years and would like to influence IDA's policy in policy areas such as education and innovation. I think IDA's policies in these areas should be further developed to reflect the increasing need for education focusing on competences within user participation and sustainable development.
Why should you vote for me?
I will work for
  • Further development of IDA's education policy
  • Further development of IDA's innovation policy
  • Better training opportunities for engineers
  • Stronger cooperation between IDA and other unions