Lene Wagner Hartmann

Liste Fagforeningslisten
Alder 66
Arbejdssted Furesø Kommune
Uddannelse Civ. ing.
Retning Kemi
Hvem er jeg?
Jeg er et engageret menneske, især når det drejer sig om klima og klima i forhold til mobilitet. Jeg har i hele min karriere arbejdet med miljø, i store produktionsindustrier, i anlægsbranchen og i kommunalt regi. Det ligger mig stærkt på sinde, at vi efterlader Planeten i en bedre tilstand, end vi modtog den, selvom den seneste udvikling, bl.a. på COP 26 og Infrastrukturplanen ikke tegner lyst. Jeg arbejder i en kommune, men er også iværksætter med et lille firma, der sælger høkasser, dvs. energibesparelser i køkkenet. 
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg mener, at der skal lyttes meget mere til fagligt funderede argumenter for, hvordan klima indarbejdes i de løsninger, der vælges for fremtidens mobilitet. IDA har her mulighed for at stille med en stærk stemme.  Jeg vil gerne være med til at styrke denne stemme. Jeg mener, at IDA kan udnytte medlemmernes faglige baggrund og indsigt i klimaforhold til at præge udviklingen i retning af det fossilfrie samfund. Dertil har jeg fokus, at nyuddannede skal ind på arbejdsmarkedet under så gode forhold som muligt (dimitendsatsen skal ikke ned), samt på seniorer og på at det grå guld både skal kunne fastholdes på arbejdsmarkedet, og kunne komme ind igen, hvis man af en eller anden grund er kommet ud.  
Hvorfor skal man stemme på mig?
Du kan stemme på mig, hvis du mener, at IDAs stemme i klimadebatten og udviklingen i retningen af det fossilfrie samfund, skal være endnu tydeligere end i dag. Min hovedinteresse er klimaaftrykket af mobiliteten i samfundet. Hvis du som mig mener, at det er utrolig vigtigt, at indretningen af byer og transportsystemer i kombination med adfærd og teknologisk udvikling af bl.a. elcykler, skal kunne bringe transportområdet i mål med en 70 % reduktion inden 2030, indenfor mobilitetsområdet, så skal du stemme på mig. Mit fokus er udviklingen af cyklismen i kombination med kollektiv transport og den reduktion af CO2 emissionen, det giver mulighed for. Mit fokus er også at sikre dimittender og seniorer en god plads på arbejdsmarkedet.