Thomas Damkjær Petersen

Liste Fagforeningslisten
Alder 66
Arbejdssted IDA Ingeniørforeningen i Danmark
Uddannelse Civilingeniør
Retning Bygning, By og Trafikplanlægning
Hvem er jeg?

Jeg er formand for IDA og har været det siden maj 2016. Det har været en fornøjelse at være formand, vi har haft et godt samarbejde i HB og har en meget velfungerende administration. Det har betydet at IDA har flyttet sig meget i den rigtige retning de sidste 6 år. IDA er blevet kåret til Danmarks bedste fagforening 2 gange i perioden! Vi arbejder for medlemmerne, de skal altid have den højeste service. Den udvikling skal fortsætte, og det vil jeg gerne være med til!

Før jeg blev formand for IDA var jeg medlem af Hovedbestyrelsen i IDA og har været det siden Fagforeningslisten fik valgt 6 personer ved valget i IDA i 2010. Fra 2013 blev jeg også medlem af forretningsudvalget.

Jeg var formand for de Offentligt ansatte ingeniører i DK - ca. 11.000 medlemmer af IDA fra 2010-2016. Jeg har været tilknyttet bestyrelsen på den ene eller anden måde gennem mere end 25 år. Jeg var Tillidsrepræsentant på min arbejdsplads, før jeg blev formand for IDA og var det i mere end 30 år. Jeg var næstformand i Movias Hovedudvalg, og har været det i godt 20 år. Jeg har, som IDAs repræsentant, været medlem af ACs offentlige forhandlingsudvalg fra 2000-2009 og igen fra september 2013-2016. Og der forhandlet de offentlige overenskomster på IDAs vegne i 2002, 2005, 2008 og 2015.

Jeg var IDAs repræsentant i pensionskassen DIPs bestyrelse fra 2015-2016.

Jeg er medlem af ACs bestyrelse.

Fra 4. januar 2019 til november 2020 var jeg formand for Akademikernes A-kasse.


Hvorfor stiller jeg op?

Jeg stiller op til Repræsentantskabet, og vil gerne bruge min erfaring fra de seneste 12 års arbejde i IDAs Hovedbestyrelse der. 

IDA har en stærk Vision 2025: IDA - et fællesskab der realiserer potentialet i teknologi og viden.

Der skal endnu mere fokus på Fagforeningsarbejdet i IDA, det kommer alle medlemmer af IDA til gode.

IDA skal fortsat bygge sin vision på FNs 17 mål for en bæredygtig udvikling af verden.Hvorfor skal man stemme på mig?

Jeg tror på at fællesskab gør stærk, og derfor har Fagforeningslisten arbejdet for at fastholde det stærke fællesskab i AC, senest ved de offentlige overenskomster i foråret 2021.

Jeg tror på at solidaritet og fællesskab går forud for egoisme og individ. Jeg vil slås for dem, der har vanskeligt ved at have overskud til selv at tage kampen op mod overmagten.

Jeg går altid efter resultater, og derfor har Fagforeningslisten bidraget til IDAs udvikling. Fagforeningslisten har stået bag alle budgetter siden vi kom med i Hovebestyrelsen.

Jeg har politisk erfaring som formand for den landsdækkende organisation Skole og Forældre fra1998-2008.Den erfaring har jeg brugt i mit arbejde i IDA.