Marc Allan Fussinger

Liste Fagforeningslisten
Arbejdssted tidl. HOFOR A/S
Uddannelse Teknikumingeniør
Retning Bygge og anlæg, teknikumingeniør
Hvem er jeg?

TR repræsentant for ingeniører ansat ved HOFOR a/s 1992-2021.

Her har jeg været formand for ingeniørklubben siden 2000 og primær deltager i forhandlingerne om overgang fra offentlig til privat virksomhedsoverenskomst.

Engageret i IDA siden dimmision og deltaget i det fagpolitiske arbejde i repræsentantskabet, forbundsbestyrelsen for det fusionerede forbund og i vores tidligere a-kasse IAK som nu er blevet til AKA.

Fratrådt som parlamentarisk revisor i Akademikernes Ambitiøse A-kasse - AKA, hvor jeg fungerede som parlamentarisk revisor fra 2014-2021.

Arbejdsmarkedsforhold er det område, som har haft min bevågenhed siden jeg startede som håndværker i 1975. Både løn- og ansættelsesforhold men også arbejdsmiljøforhold er områder, hvor jeg har stor erfaring.
Dårligt arbejdsmiljø giver dårlige levevilkår og kan i sidste ende medføre betydelige helbredsmæssige og alvorlige økonomiske konsekvenser for både den enkelte og dennes familie.

Hvorfor stiller jeg op?
Jeg stiller op for at understøtte at IDA's kerneopgave som fagforening fortsat udvikles  til gavn for de mange tusinde både private og offentligt ansatte medlemmer.
Særligt de privatansatte medlemmer har brug for en aktiv fagforening, der kan hjælpe dem med at sikre ordentlige ansættelseskontrakter, når de nu ikke er omfattet af en overenskomst. De har brug for hjælp til at sikre, at kontrakten også rummer de goder, som en overenskomst normalt sikrer.
Der er derfor hele tiden brug for, at IDA som fagforening er klædt på til at kunne hjælpe de privatansatte bedst muligt.

Hvorfor skal man stemme på mig?
Ved at stemme på mig styrkes mit mandat til at fortsætte min indsats i det parlamentariske arbejde i IDA. Her kan jeg bidrage både med mine erfaringer fra mit arbejdsliv samt idéer til at videreudvikle IDA's kompetencer til at understøtte og servicere medlemmernes behov - navnlig indenfor arbejdsmarkedspolitiken.