Henrik Goldschmidt Jepsen

Liste Private Ingeniører - pi
Alder 59
Arbejdssted NNE A/S
Uddannelse Akademiingeniør
Retning Kemi, akademiingeniør
Hvem er jeg?

Jeg er kemi ingeniør fra Danmarks Ingeniør Akademi, kemi-retningen, årgang 1988. Jeg er privat ansat hos NNE, som er et rådgivende ingeniørfirma primært indenfor farmaceutisk industri.

Jeg har i mange år arbejdet indenfor den farmaceutiske industri, både som rådgiver og som fastansat, så jeg har et godt kendskab til både design og konstruktion samt drift og vedligehold samt projektledelse.

Ved siden af mit arbejde er jeg aktiv i flere IDA enheder. F.eks. er jeg pt. suppleant i IDA Privats bestyrelse, hvor jeg arbejder for at flere IDA medlemmer får en lokal organisation, der kan bringe IDA ud på arbejdspladsen og give medlemmerne mere værdi af medlemskabet. '

Jeg er også med i et fagteknisk netværk (IDA LifeScience) for folk, der arbejder i farmaceutisk og medico industri og her kan vi dele viden og erfaring blandt "os fra lifescience".

I forbindelse med det kommende valg har jeg haft en ære at udpeget som medlem af valgudvalget, som har udarbejdet retningslinjerne for valgets gennemførelse.

Min LinkedIn profil: (1) Henrik Goldschmidt | LinkedIn
Hvorfor stiller jeg op?

Jeg stiller op til IDA's Repræsentantskab, fordi jeg gerne vil have mulighed for at gøre en forskel.

Jeg vil gerne arbejde med at få IDA mere ud på arbejdspladserne. Alt for få har en virksomhedsgruppe, hvor IDA medlemmer kan have et lokalt fællesskab og få større udbytte at IDA medlemskabet. F.eks. ved at få økonomisk støtte til at afholde lokale arrangementer på virksomheden.

Jeg vil også gerne arbejde for at IDA skal gøre mere for ligestilling og diversitet. Det er min overbevisning, at vi opnår bedre resultater via større diversitet på arbejdspladserne og det gavne bundlinje resultatet og øge trivsel mellem medarbejderne.

Hvorfor skal man stemme på mig?
Stem på mig, hvis du have større udbytte af dit IDA medlemskab. IDA har en skattekiste af gode tilbud, men der er for lidt synlighed omkring alle disse fantastiske muligheder.

Stem på mig, hvis du gerne vil have fornyelse i Repræsentantskabet. IDA er blevet en stor tung organisation og vi har behov for at få rystet støvet af foreningen.

Stem på mig, hvis du vil have IDA arbejder for mere ligestiling. Uanset køn, alder eller etnicitet, så skal alle IDA medlemmer have lige muligheder på arbejdsmarkedet.

Who am I?
I'm educated from the Danish Engineering Academy as a chemical engineer in 1988. Currently I'm private employed at NNE as senior specialist within GMP critical utilities for the pharmaceutical industry. I have worked within the pharmaceutical industry for many years, both as a consultant and as a permanent employee, so I have a good knowledge of both design, construction, operation and maintenance together with Project Management. In addition to my work, I'm active in several IDA units. Eg. I'm currently depute in the board of IDA PRIVAT, where I work with getting more VG/AC's (local organization) at the workplaces, so IDA can become more visible locally and IDA members can benefit more from the membership. I'm also part of a technical newwork (IDA LIFESCIENCE) for people working in the pharmaceutical and medico industry and here we can share technical knowledge and experience among like-minded from Life Science industry.

Kandidater i