Klaus Sommer Ipsen

Liste Private Ingeniører - pi
Alder 62
Arbejdssted GN audio
Uddannelse Akademiingeniør
Retning Maskin, akademiingeniør
Hvem er jeg?
Efter at have arbejdet i dansk industris førende virksomheder gennem flere år, kan jeg bidrage med en professionel og erfaren vinkel på arbejdet i IDA. 
Det internationale vægter jeg meget højt, og støtter IDA hvor de går ind og forsøger at udvikle forholdene for vore medlemmer.
Hvorfor stiller jeg op?
En røst der vil arbejde for den ansatte ingeniørs liv og karriere.

Min fokus vil bla. ligge på Ingeniører der er kommet til landet for at arbejde. Give dem bedre vilkår og hjælpe dem videre i deres karriere. Der er ikke nogen velkvalificerede der skal køre Hyrevogn eller gøre rent, for vi har brug for alle der vil gøre en indsats, ellers er det spild af gode ressourcer. Især nu hvor der efterspørges arbejdskraft i så høj grad overalt. Vi er i international konkurrence.

Ligeledes bør vi som Ingeniører og mennesker tage godt imod dem ude på arbejdspladserne, og byde dem og deres familier velkommen. IDA støtter allerede godt op om det, og der vil jeg gerne hjælpe til så vi kan gøre mere. Det vil også komme alle medlemmer til gode.
Who am I?
Having worked in Danish industry's leading companies for several years, I can contribute with a professional and experienced angle on the work in IDA.The international I value very highly, and support IDA where they go in and try to improve conditions for our members.
Why am I a candidate?
A voice that will work for the employee engineer's life and career.
My focus will be scrolling. lie on Engineers who have come to the country to work. Give them better terms and help them move forward in their careers. There are no well-qualified people who have to drive a taxi or clean, because we need everyone who wants to make an effort, otherwise it is a waste of good resources. Especially now that labor is so in demand everywhere. We are in international competition.
Likewise, we as Engineers and people should welcome them out in the workplace, and welcome them and their families. IDA already supports it well, and I would like to help so that we can do more. It will also benefit all members

Kandidater i