Vilhjálmur Nielsen

Liste Yngrelisten - de grønne STEMmer
Alder 55
Arbejdssted DTU Byg
Uddannelse Ph.D.
Retning Teknisk videnskab, ph.d.
Hvem er jeg?
Jeg er ingeniør, da jeg gerne vil forbedre verden.
Som færing er en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne en forudsætning for en langsigtet selvbærende økonomi, og den bedste uddannelse, jeg kunne tage for at understøtte dette, mente jeg, var som energiingeniør. Man kan nemlig dårligt tale bæredygtighed i praksis uden at tale bæredygtig og vedvarende energi.
Jeg forsker og underviser på DTU og har et godt øje for Færøerne og Grønland, hvor jeg også arbejder, da jeg bedst understøtter en bæredygtig udvikling ved at vise, hvad kan lade sig gøre og undervise og motivere den kommende generation.

Jeg har haft mange tillidsposter i IDA. Specielt vil jeg fremhæve næstformand i Ingeniørforbundet, Formand for Ligestillingsudvalg og medlem af styregruppen for Klimaplan 2050
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg har været aktiv på Yngrelisten siden før jeg blev færdiguddannet, og mit første tillidshverv som nyvalgt repræsentantskabsmedlem var som næstformand i det daværende Ingeniørforbund.
Siden har jeg haft mange tillidshverv og har derfor en erfaring og indsigt, som skal til for aktivt at kunne støtte de yngre, der nu står øverst på listen og bliver valgt ind på centrale poster - lige som jeg selv gjorde engang.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Yngrelisten stiller op i prioriteret rækkefølge, således at vi er sikre på, at Yngrelisten altid sætter nogle af de yngste dygtige folk ind på poster i foreningen, hvor man bliver nødt til at lytte til, hvad de siger.
Jeg er ikke blandt de yngste mere, så jeg står langt nede på listen. Derfor skal du hellere stemme på nogle der er højere oppe på listen for at vise, at du støtter dem. De er gode kandidater. Det lægger jeg gerne navn til at sige.
Men hvis du hellere vil stemme på mig, så er du meget velkommen. Den stemme er bestemt ikke spildt. Jeg står altid til rådighed som suppleant, der kan træde til med kort varsel.
Who am I?
I am an engineer because I want to gain expertise so I could do my tiny part of making the world a better place.
Sustainable use of natural resources comes naturally to a Faroese aiming at selfsustained economic development. Energy is a key component in a sustainable development.
I am teaching and doing research at DTU as my best contribution is to show what can be done and educate and motivate the coming generations in Denmark, Greenland and Faroes.

In IDA I have been Vice-chair of the former trade-union branch, committee chair on equal opportunities and part of the steering committee of IDA Climate plan 2050 amongst others.

Why am I a candidate?
I have been active on Yngrelisten since before I finished my study and had my first formal position as vice-chair of the then Trade Union of Engineers. As a young engineer I was put in a position where people had to listen to me.
This was only possible, as there were older members of Yngrelisten that acted as active backup. They had the knowledge and experience to decode what was going on.
I am paying this forward.
Why should you vote for me?
Yngrelisten is putting qualified young candidates first on the list so that the new intelligent voices can be put in a position where others have to listen.
I am thus merely a backup that can take over with short notice if required.
But by putting my name on the list, I also assure you that I am backing those which names are above me on the list. Pleas vote for them to show support.
Or you can vote for me. Your vote will not be wasted.