Søren Brønchenburg

Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Arbejdssted Region Hovedstaden, Center for ejendomme
Uddannelse Bygningsingeniør og Civilingeniør, HD (ØP)
Retning Byggeri og anlæg, By-, energi- , miljø- og trafikplanlægning og økonomi
Hvem er jeg?

Jeg er et samfunds interesseret IDA-medlem, som gerne ser, at IDA er en klar stemme i samfundets udvikling, både blandt politiske beslutningstagere og ude på arbejdspladserne blandt ledere og arbejdstagere.

I mit arbejdsliv har jeg både arbejdet ingeniørfaglig og med ledelse i roller som rådgiver, projektleder, programleder og i tværgående koordinerende funktioner samt netværk og internationale udvalg.

Jeg er bestyrelsesmedlem i IDA Lederforum Hovedstaden, hvor mit primære fokus er på bidrage til, at IDA medlemmers viden og kompetencer inden for ledelse, projektledelse og personlige kompetencer styrkes og udvikles.

Jeg er tidligere bestyrelsesmedlem i IDA Trafik og Byplan.

https://dk.linkedin.com/in/s%C3%B8ren-br%C3%B8nchenburg

Se min valgvideo: https://youtu.be/TwnsMUNzq2I

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg vil gerne bidrage til at skabe bedre rammer for IDA medlemmers arbejdsliv og trivsel på offentlige og private arbejdspladser.

For mig betyder trivsel og god ledelse på vores arbejdspladser større arbejdsglæde, bedre bundlinjeresultater og mere overskud til innovation og udvikling.

Listen jeg stille op for vægter faglig stolthed og trivsel for alle IDAs medlemmer højt, og det det passer godt til mine personlige værdier.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Fordi jeg aktivt vil være en stemme for bedre trivsel for alle IDAs medlemmer på private og offentlige arbejdspladser. Bedre trivsel skaber motivation, og trivsel og motivation skaber grundlag for overskud til innovation. Innovation har vi som samfund brug for, dels til at udvikle vores samfund, men også til at møde fremtiden, fx. via grøn omstilling.Vi ingeniører skal drifte nutiden, lede morgendagen, og være med til at skabe fremtiden i samarbejde med andre faggrupper. Derfor skal du stemme på mig, for jeg er din stemme i IDA.