Eva Maria Thorning Hein

Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder 36
Arbejdssted Banedanmark
Uddannelse Ingeniør og humanist
Retning Stærkstrøm og kinesisk
Hvem er jeg?
Jeg er stærkstrømsingeniør fra DTU og SDU, samt cand.mag. i kinesisk og tværkulturelle studier fra Københavns Universitet, med en tur omkring Peking Universitet i Beijing og National University of Singapore.

Til daglig arbejder jeg som projekteringsleder på Elektrificerings Programmet hos Banedanmark. Jeg er desuden også arbejdsmiljørepræsentant.

I min fritid holder jeg af at sy, både fordi jeg holder af at bruge mine hænder på noget praktisk, men også fordi der mangler lommer i det meste dametøj, så jeg må derfor sy mit eget.

Se min valgvideo: https://youtu.be/NmT-L3InfWw
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg stiller op for ITM til representantskabsvalget, da jeg er af den overbevisning at vi ingen steder kommer uden hverken I(nnovation), T(rivlsel) eller M(oderne ledelse).

Jeg stiller op fordi jeg gerne vil bidrage til at IDA arbejder for og med at alle vores medlemmer trives hvor de er -> og for at folk trives i deres job er et af de vigtige elementer ofte at der er en ledelse som støtter op om deres liv, både privat og professionelt -> og når medarbejdere har det godt, så er der plads til at tænke ud af boksen og komme med innovative ideer eller implementere gamle koncepter på en ny måde.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Du skal stemme på mig hvis du gerne vil have ingeniørens tekniske analytiske evner, kombineret med humanistens mere holistiske og helhedstænkende tilgang til et problem. 

Både i den politiske debat og blandt folk generelt, er der en tendens til at dele folk op i "(de arbejdsløse) humanister" og "(de produktive) ingeniører" - nogle steder kan der være noget om snakken, men stem på mig, da jeg netop er broen mellem de bløde og de hårde ideer. Jeg kan både forklare hvorfor forhandlingen med din kinesiske modpart kuldsejlede, hjælpe dig med at få det til at gå bedre næste gang, samt komme med teknisk sparring på dit stærkstrømsprojekt.

IDA er en stor fagforening, men vi har ikke så godt fat i de udenlandske ingeniører i Danmark, og det er synd, for vi kan utvivlsomt lære en masse fra hinanden - så der vil jeg gerne tage min tværkulturelle rygsæk på og arbejde for at få udbredt kendskabet til IDA blandt de internationale ingeniørmiljøer i Danmark.

Et andet punkt der ligger mit hjerte nær er diversitet. Og her kunne man også godt ønske at IDA blev lidt mere mangfoldig. Vi er mange forskellige slags naturvidenskabelige retninger, men vi kan stadig arbejde på at få bredere repræsentation når det kommer til nationalitet, men også når det kommer til antallet af kvinder i STEM (Science, Technology, Engineering, & Math) - både på uddannelserne, men også ude i erhvervslivet.

Neurodiversitet er et ord som er ved at gøre sin entré på den internationale scene, men som ikke rigtigt er blevet italesat så meget i Danmark. Kort sagt dækker begrebet over at ikke alle er bygget ens i hovedet; nogle er f.eks. på autisme-spektret og har måske Aspergers. Disse mennesker kan sagtens varetage et normalt job, men har måske brug for ekstra støtte i form af mere stilhed, en fast plads eller lign. - og her er netop moderne ledelse og trivslen vigtige aspekter. For med en arbejdsplads hvor der er plads til alle, er der også plads til den neuro-atypiske, som ville være brændt ud på et kontor, hvor der kun var plads til ensartethed.

Så stem på mig hvis du vil have at IDA skal arbejde med diversitet i alle dens afskygninger og dermed gøre min og din arbejdsplads til et sted med trivsel.