Om valget

Det er muligt at kandidere til hovedbestyrelsen samtidig med, at der kandideres til formand, næstformand eller regionsformand. Det skal tilkendegives hvilken post der har første prioritet.

Studentermedlemmer har kun adgang til at stemme på formand, næstformand og regionsformand

Ved valg af regionsformand er det kun medlemmer af den pågældende region, der har stemmeret.