Hvad laver en delegeret?

Du deltager i den årlige generalforsamling, som er pensionskassens højeste myndighed. Her kan du bl.a. stille forslag på dine egne og/eller kollegaers vegne, ligesom du har stemmeret. Generalforsamlingen foregår i dagtimerne, og afholdes altid i april måned på en hverdag kl. ca. 10-16.

Kurser, uddannelse og netværk

Mellem generalforsamlingerne er du en aktiv ambassadør, der deltager i møder og uddannelsesforløb. Vi tilbyder dig i starten af din valgperiode et delegeret-grundkursus, der strækker sig over to dage med overnatning. Derudover kan du i din valgperiode blive inviteret til et delegeretseminar – og undervejs også mulighed for at tage et 2-dages overbygningskursus for delegerede.

Alle generalforsamlinger, arrangementer og kurser er med fuld forplejning og alt betalt – også tabt arbejdsfortjeneste til din arbejdsgiver, og transport, som vi kompenserer svarende til billigste offentlige transportmulighed. Kurserne er tilrettelagt som workshops og undervisning med indlagt plads til at netværke på tværs af de mange faggrupper i PKA-fællesskabet.

Arranger et møde for dine kolleger

Hvis du har lyst og tid, kan du også stå for at arrangere pensionsmøder, hvor vi kommer ud, eller på anden måde skabe opmærksomhed om jeres pensionsordning. Du vil sikkert få en del spørgsmål om pension fra dine kollegaer – dem kan du henvise til vores rådgivere på 39 45 45 40, så du kun behøver at tale om emner eller problemstillinger, du er klædt på til.

Fast nyhedsbrev og en digital værktøjskasse til din rådighed

Som delegeret er du bindeled mellem medlemmerne og PKA. Derfor bliver du automatisk tilmeldt mail-nyhedsbrevet ’Delegeret-Nyt’, når du starter som delegeret. Her sender vi dig alle vigtige nyheder om din pensionskasse direkte i din indbakke. Det er også i Delegeret-Nyt, du får invitationer til kurser, seminarer, generalforsamling og meget mere.

På pka.dk har delegerede deres helt eget område – vi kalder det værktøjskassen for delegerede. Præsentationer fra de kurser, du har deltaget i, vil ligge her, hvor du også kan få svar på hyppigt stillede spørgsmål, se, hvordan du arrangerer et pensionsmøde for dine kollegaer, hjælper dine kollegaer med at finde svar på deres spørgsmål, og får meget mere af vide om PKA’s investeringer og din pensionsordning.

Læs mere om at være delegeret og se værktøjskassen på pka.dk/delegerede