Bliv delegeret

Overvejer du at stille op som delegeret i din pensionskasse? Her får du lidt gode grunde til at stille op.

Er du indstillet på at lære mere om pension og din pensionskasse, og har du lyst til at være med til at bestemme over de mange penge, du og dine kollegaer sparer op til pensionen og til de forsikringer, der følger med i pensionsordningen? Så er det noget for dig at blive delegeret.

Fem gode grunde til at blive delegeret

  • Du tager ansvar for din og dine kollegaers fremtid.
  • Du deltager i et fællesskab, der deler spændende oplevelser, inspiration og ideer.
  • Du får udvidet dit netværk i din egen og beslægtede faggrupper.
  • Du får nye input og viden om investeringer, pension og samfundstendenser.
  • Du bliver en aktiv del af det levende medlemsdemokrati som er din pensionskasse.

Pensionsviden og nye netværk

PKA sørger for at uddanne dig og klæde dig på til at træffe beslutninger i pensionskassen. Du bliver valgt for fire år – alle medlemmer kan stille op, både dig, der er helt ny i pensionskassen og dig, der har været i faget i mange år. Du må stille op, uanset om du er i arbejde, på pension eller på anden måde på ude af arbejde. Du må også gerne stille op igen, selvom du lige har været delegeret – og det ved vi, at mange gør, for det er nemlig sjovt, givende og lærerigt at være delegeret i PKA.

Mød Martin, delegeret

 ”Jeg er delegeret, fordi jeg syntes det er fantastisk spændende, alt hvad der har med pension at gøre. Jeg synes det er vigtigt, at vi som ejere af pensionskassen er med i beslutningsprocesserne og tager stilling til, hvordan og hvor vores penge bliver investeret mest fornuftigt, med stor respekt og til gavn for alle medlemmerne.”

Hvad laver delegerede?

→ Delegerede har noget at skulle have sagt

Som delegeret er du med til at bestemme, hvordan pensionsordningen skal se ud og give input til, hvordan investeringerne bliver håndteret.  
I 2022 vedtog de delegerede fx på generalforsamlingen efter et forslag fra en delegeret, at der skulle yderligere gennemsigtighed om andelen af de investeringer, der er foretaget i unoterede virksomheder, infrastruktur-investeringer og ejendomme. Du kan stille ændringsforslag på dine og andres vegne.

→ De delegerede vedtager pensionskassens vedtægter
Vedtægterne indeholder fx regler om, hvem der kan optages som medlemmer, bestyrelsens sammensætning, delegeretvalg og generalforsamlingen. Her kan du også stille ændringsforslag.

→ Du har indflydelse på, hvordan pensionskassen investerer dine penge
Generalforsamlingen er pensionskassens øverste myndighed, hvor du som delegeret har mulighed for at stemme og stille forslag til bestyrelsen på dine og andre medlemmers vegne. Ved debatter og afstemninger er du med til at påvirke pensionskassens udvikling.

Sådan bliver du delegeret

Alle, der er medlem i pensionskassen d. 31. august i valgåret, må stille op

→ Du stiller op her på siden ved at følge linket og udfylde formularen

→ Umiddelbart efter opstillingsfristen 10. oktober 2023, kl. 16.00 får alle opstillede kandidater besked om, hvorvidt der er fredsvalg eller kampvalg i deres valgkreds.

→ Hvis du skal i kampvalg, tilbyder vi dig et ’kampagnekit’, som vil hjælpe dig med at gøre opmærksom på dig selv på sociale medier og på din arbejdsplads, eller hvor du færdes i det daglige.

→ Når valget er afsluttet, får du besked: Bliver du valgt, starter du som aktiv delegeret d. 1. januar 2023. Er du valgt for første gang, sender vi dig en introduktion og inviterer dig til et kursus.

→ Bliver du ikke valgt som delegeret, får du automatisk tilbudt en plads som suppleant. Suppleanter kan blive inviteret til generalforsamlingerne med stemmeret, når delegerede melder afbud. Og ellers er der valg igen om fire år.