Generalforsamling

Maskinmestrenes Forenings 152. ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 13. marts 2024 på på Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding (med mulighed for at deltage virtuelt) med nedenstående dagsorden:

Dagsorden
1. Valg af dirigent og sekretær
2. Beretning for året 2023
3. Det reviderede regnskab for perioden 01. juli 2022 til 30. juni 2023
4. Forslag til budget for perioden 01. juli 2024 til 30. juni 2025
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Eventuelt

Foreningens aktive medlemmer skal ved urafstemningen i foråret 2024 vælge syv bestyrelsesmedlemmer samt en kritisk revisor og en kritisk revisorsuppleant. De vælges alle for perioden 1. juli 2024 til 30. juni 2028. Af de syv bestyrelsesmedlemmer skal tre vælges i kategorien erhvervsaktive på heltids- eller deltidsbasis tilknyttet maritime offshore-erhverv, mens fire vælges i kategorien erhvervsaktive på heltids- eller deltidsbasis med tilknytning til land.