Generalforsamling

Maskinmestrenes Forenings 151. ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 8. marts 2023 på Copenhagen Marriott Hotel (med mulighed for at deltage virtuelt) med nedenstående dagsorden:

Dagsorden
1. Valg af dirigent og sekretær
2. Beretning for året 2022
3. Det reviderede regnskab for perioden 01. juli 2021 til 30. juni 2022
4. Forslag til budget for perioden 01. juli 2023 til 30. juni 2024
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt

Foreningens aktive medlemmer skal ved urafstemningen i foråret 2023 vælge formand for foreningen for perioden 01. juli 2023 til 30. juni 2027.