List Familielisten: For Din Familie - For Din Fremtid
Alder / Age 69
Uddannelse / Education Akademiingeniør
Retning / Field Bygning, akademiingeniør

Candidates in